Về phía tỉnh Khánh Hòa có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn Công tác số 03 do ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có hàm Vụ phó Vụ I, Văn phòng Chính phủ Lê Hồng Sơn cùng đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn Công tác có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận thanh tra số 250/KL-TTCP ngày 11/9/2020 về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác (giai đoạn từ 1/1/2010 - 31/6/2017); kiểm tra xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa và Kết luận thanh tra số 129/KL-TTCP ngày 28/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực Sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian làm việc thực tế là 25 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, lễ).    

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, những nội dung kết luận, kiến nghị trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc cả chủ quan lẫn khách quan.

Qua kiểm tra đánh giá việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật của đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra; khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên, Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 127/NQ-CP.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các thành viên của đoàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thanh tra cũng như phòng chống dịch Covid- 19 trong điều kiện hiện nay.

Cũng trong chiều ngày 10/1, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về 2 vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bổn và phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Phương Hiếu