Đề nghị của Bộ Tài chính là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Tại kết luận giải quyết đơn tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua. 5 địa phương cần rà soát, báo cáo gồm: Yên Bái, Sơn La, Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Định.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy địa phương đã thực hiện các nội dung được Bộ Tài chính yêu cầu.

Về nội dung khắc phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến đường ĐT.628 theo điểm 1, mục 2.2 phần 4, Công văn số 1791 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh từ ngày 30/11/2017. Tuy nhiên, để đảm bảo kinh phí mang lại hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế một số công trình cần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, đến ngày 24/4/2018, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 365 phân bổ kinh phí khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra, các nhiệm vụ, công trình do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn và hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp năm học 2017 - 2018.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) được phân bổ kinh phí với số tiền 40 tỷ đồng để khắc phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 1 là 10,5 tỷ đồng và khắc phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên 2 tuyến đường tỉnh ĐT.624 và ĐT.628 là 29,5  tỷ đồng.

Ngay sau khi được bố trí kinh phí, Sở GTVT đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát hiện trường lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Trên cơ sở đó, Sở GTVT đã có Tờ trình số 55 ngày 15/5/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định và trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng công trình khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến đường ĐT.628.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 161 và số 162 ngày 7/6/2018 trình UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến đường ĐT.628 tại Quyết định số 931 ngày 12/6/2018.

Do đoạn tuyến này trùng với đoạn tuyến thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi nên UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi tổ chức kiểm tra hiện trường, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh quy mô đối với đoạn tuyến đầu tư sửa chữa tại Công văn số 4160 ngày 13/7/2018 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh nội dung này trong quyết định chủ trương đầu tư đã duyệt.

Sau khi được UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh quy mô đối với đoạn tuyến đầu tư sửa chữa tuyến ĐT.628, Sở TVT đã có Công văn số 1739 ngày 17/7/2018 và số 1837 ngày 25/7/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh quy mô đầu tư đầu tư Dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến ĐT.628.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình UBND tỉnh tại Công văn số 1125 ngày 7/8/2018 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến ĐT.628 tại Quyết định số 1280 ngày 10/8/2018 (thay thế cho Quyết định số 931).

Đến tháng 9/2018 mới có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu để thực hiện đối với tuyến đường ĐT.628.

Liên quan đến việc triển khai Dự án Khắc phục hậu quả lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên tuyến ĐT.628 chậm dẫn đến thanh toán, quyết toán nguồn vốn bị chậm trễ; Giám đốc Sở GTVT đã có bản kiểm điểm cá nhân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 09/10/2020.

leftcenterrightdel
 Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức kiểm điểm với đầy đủ các thành phần có liên quan về những tồn tại khi thực hiện dự án...

Đối với nội dung thực hiện công trình đường Làng Trê - Làng Ren, huyện Minh Long - là công trình sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục, sửa chữa kết hợp nâng cấp, mở rộng, kiên cố hóa, UBND huyện Minh Long đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 trong việc khắc phục công trình Đường Làng Trê - Làng Ren xã Long Môn.

Tương tự, đối với nội dung thực hiện Dự án Khắc phục kênh B3-2 (huyện Bình Sơn) và kênh N16 (thị trấn Sông Vệ), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm triển khai 02 dự án trên.

Tại cuộc họp các thành phần tham dự thống nhất việc kiểm điểm và ông Từ Văn Tám, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc đề xuất đầu tư các công trình bằng bê tông mang tính chất lâu dài chưa đúng với tính chất nguồn vốn.

Đối với nội dung khắc phục công trình thủy lợi bị thiệt hại do bão và mưa lũ tại các huyện, thành phố (24 hạng mục) do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư: Ngày 16/7/2021, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức kiểm điểm với đầy đủ các thành phần có liên quan về những tồn tại khi thực hiện Dự án Khắc phục công trình thủy lợi bị thiệt hại do bão và mưa lũ tại các huyện, thành phố (24 hạng mục) từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Do trong quá trình thống kê, báo cáo với Trung ương thì lại sót 01 hạng mục công trình sửa chữa, kênh dẫn hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Suối Loa. Tại cuộc họp, các bên đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã chủ quan, không tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh nên đã xảy ra những thiếu sót này.

Đan Quế