Báo Thanh tra đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị bố trí buổi làm việc với nhóm PV để cung cấp thông tin về kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra của Bộ KHĐT. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở TTTT, Sở KHĐT cung cấp thông tin cho Báo Thanh tra.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với nhóm PV Báo Thanh tra ngày 14/7, chỉ có các thành viên của Sở TTTT Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở chủ trì. Không có sự xuất hiện của Sở KHĐT theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở TTTT Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng Thúy cho biết, ngay sau khi Bộ KHĐT ban hành Kết luận thanh tra số 1120, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị được thanh tra xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các kiến nghị của Bộ KHĐT đối với từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1120 của Bộ KHĐT, Phó Giám đốc Sở TTTT Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng Thúy chỉ nhắc đi nhắc lại là đã tổng hợp kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại, còn không có thông tin gì cụ thể, cả về kết quả xử lý về tài chính và kiểm điểm cán bộ, kết quả khắc phục các tồn tại trong quản lý đầu tư công.

Bà Thúy khẳng định, đã "tổng hợp hết kết quả tại văn bản cung cấp cho báo". Tuy nhiên, văn bản (được cung cấp tại buổi làm việc - PV) này gồm 5 trang giấy A4 (không có dấu, không chữ ký - PV), là sự tổng hợp mơ hồ về "kết quả thực hiện kết luận thanh tra" mà e rằng, chính người tổng hợp cũng không biết kết luận đó viết gì, kiến nghị gì. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, đó là thông tin từ Sở KHĐT về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1120 của Bộ KHĐT.

Theo đó, các nội dung UBND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện gồm: Đã chỉ đạo triển khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn UBND cấp huyện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế kịp thời cập nhật các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành…

Chỉ đạo triển khai các dự án theo Luật Đầu tư, như nâng cao chất lượng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đối với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch điều chỉnh cục bộ khác; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án; chỉ đạo đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện kí quỹ đầu tư, tiền trồng rừng thay thế, quỹ bảo vệ môi trường…

Liên quan việc thực hiện kiến nghị xử lý kinh tế đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, Kết luận số 1120 của Bộ KHĐT nêu rõ: Thu hồi giá trị sai sót về kinh tế số tiền 417.336.500 đồng (do có sai sót trong nghiệm thu, thanh toán và bố trí vốn vượt tổng mức đầu tư dự án) qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ; thực hiện giảm trừ khi quyết toán số tiền 755.715.310 đồng; giảm trừ dự toán số tiền 954.722.965 đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát từng nội dung liên quan đến số tiền 30.580.862.033 đồng trên cơ sở quy định hiện hành và thực tế thực hiện để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp phải thu hồi thì thu về ngân sách tỉnh.

Riêng 2 dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương, đã hết thời gian giải ngân và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài với tổng giá trị 2.360.013.000 đồng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo văn bản bà Thúy cung cấp, công tác khắc phục các sai sót theo kết luận hầu hết đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các kiến nghị về giảm trừ giá trị quyết toán các dự án đầu tư công.

Đến thời điểm này, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành việc bố trí vốn thu hồi ứng trước đối với các dự án, nhiệm vụ chỉ ra. UBND tỉnh, Sở KHĐT đã có văn bản đôn đốc thu hồi tiền vào ngân sách Nhà nước. Các đơn vị có liên quan đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cụ thể rà soát, xử lý, khắc phục như thế nào, văn bản của bà Thúy cung cấp không đề cập.

Bản thân bà Thúy cũng không nắm được nội dung này, chỉ cho biết đã tổng hợp tất cả các thông tin từ Sở KHĐT.

Đối với dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, kết luận thanh tra nêu rõ, nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách tỉnh đối với dự án YFA số tiền hơn 1 tỷ đồng và cụm công nghiệp Bãi Ba số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đầu tư theo kết quả thanh tra, tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp phải thu hồi thì thu về ngân sách tỉnh.

Liên quan nội dung này, văn bản bà Thúy cung cấp nêu rõ, Cục Thuế tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi quyết định về việc miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH YFA, theo đó, diện tích đất không được miễn là 25.327,2m2, số tiền không được miễn là 352.494.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị chưa nộp tiền vào ngân sách Nhà nước..

Đối với nội dung Bộ KHĐT đề nghị tại Kết luận thanh tra số 1120, tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót được chỉ ra qua thanh tra. Theo văn bản bà Thúy cung cấp, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng các nhân để xảy ra sai sót trong từng dự án theo kết luận thanh tra. Đến thời điểm này, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xác định cụ thể cá nhân, tập thể cần kiểm điểm và tiến hành tổ chức kiểm điểm nghiêm túc.

Cũng tại văn bản này lại khẳng định, do các dự án có sai sót được phê duyệt trong giai đoạn 2016 - 2021, một số cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất đã chuyển công tác, nghỉ chế độ nên việc kiểm điểm đang được các cơ quan hoàn thiện.

Với những thông tin trên cho thấy, việc thực hiện xử lý sau thanh tra của UBND tỉnh Phú Thọ đối với Kết luận số 1120 của Bộ KHĐT là rất chậm. Đơn vị được lãnh đạo tỉnh giao phát ngôn với báo chí lại không nắm rõ nội dung vụ việc. Tài liệu chuẩn bị để cung cấp cho báo chí thì câu trước chồng lắp câu sau.

Kết luận số 1120 của Bộ KHĐT đã kết những gì, nguyên nhân của việc chậm thực hiện xử lý sau thanh tra của UBND tỉnh Phú Thọ do đâu, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có vô cảm với việc thực hiện xử lý sau thanh tra? Vì sao có chuyện trên (UBND tỉnh) bảo dưới (Sở KHĐT, Sở TTTT) không nghe trong việc cung cấp thông tin cho Báo Thanh tra? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại!

Lê Hiếu