Về việc này, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn nhận định, với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, ANM và đồng thời với việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành và hệ thống chính trị hiện nay, bên cạnh những vấn đề đã làm tốt, cũng còn nhiều hạn chế, chính vì vậy, các thế lực thù địch lợi dụng và chống phá và hậu quả cũng rất nặng nề.

Theo số liệu vẫn còn là bí mật của Bộ Công an, đã phát hiện rất nhiều những tài liệu, những nội dung liên quan đến BMNN kể cả về vấn đề xây dựng, phát triển, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, chính trị.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Công an, tình trạng lộ, mất BMNN gia tăng về số vụ, số tài liệu. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết tốt những vấn đề này, ngày 9/9, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6618/QĐ-BCA thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM đối với Bộ KH&ĐT và 15 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học, Tổng cục Thống kê, 4 cục và 8 vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã thống kê được trên địa bàn cả nước đã xảy ra 36 vụ lộ, mất BMNN với 163 tài liệu, trong đó xảy ra việc mất 3 USB eToken chế độ tuyệt mật của ngành Cơ yếu; cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ/46 bị can liên quan đến BMNN.

Sau thời gian 21 ngày làm việc trực tiếp theo kế hoạch, đoàn thanh tra đã đánh giá ghi nhận những việc đã làm được và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng đơn vị được thanh tra; đoàn cũng đã chia sẻ các thông tin tài liệu, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế thiếu sót.

Đoàn đã xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, trong đó nêu rõ những nội dung đã thanh tra; nguyên nhân và trách nhiệm; các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình thanh tra và kiến nghị.

Qua quá trình thanh tra, đoàn đã chỉ ra những ưu điểm, những việc đã làm được; đồng thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm; lập 5 biên bản vi phạm của đối tượng thanh tra và lập các biên bản kiểm tra máy tính do có hành vi vi phạm các quy định về BMNN và ANM; đồng thời chỉ ra 5 nguyên nhân khách quan, chủ quan và 7 nhóm kiến nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, qua kết quả thanh tra đã chỉ ra cho Bộ KH&ĐT cần phải nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu hơn về công tác bảo vệ BMNN và đảm bảo ANM, an toàn thông tin; kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra.

Hiện, Bộ KH&ĐT đã xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức; lập dự toán kinh phí cho công tác bảo vệ BMNN và ANM năm 2023; bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ... sắp tới sẽ ban hành chỉ thị để tổ chức thực hiện trong toàn ngành KH&ĐT trong thời gian sớm nhất, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, thông qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM đối với Bộ KH&ĐT và 15 đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm khách quan, chất lượng, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN và ANM để các đơn vị kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót được phát hiện qua quá trình thanh tra, là cơ hội để các đơn vị được thanh tra nâng cao nhận thức và thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an và Thanh tra Bộ Công an để thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thanh Thanh