Mới đây, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo với Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1428 đối với Dự án đầu tư nâng cấp tuyển đường Pháp Vân - cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT.

Thanh tra Chính phủ kết luận: Việc lập và phê duyệt dụ toán theo vị trí đặt trạm trộn bê tông nhựa và vật liệu cát, đá 1x2 cho hạng mục bê tông xi măng chưa hợp lý, dẫn tới giá trị dự toán chênh lệch tăng là 20,8 tỷ đồng; Khối lượng thực hiện tại 5 gói thầu xây lắp đường, thoát nước giai đoạn 1 do thiết kế bê tông nhhựa khi lập dự toán chênh tăng so với thiết kế thi công là 20,7 tỷ đồng (tạm tính); Doanh nghiệp dự án đã tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp vào mục các chi phí khác của dự án, không đúng khoản mục quy định, số tiền trên 13,9 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ rà soát đối chiếu với thực tế thi công để xác định được vị trí thực tế đặt trạm trộn, giá thành của vật liệu được cung cấp đến chân công trình để xác định giá thành đúng và đủ theo thực tế thi công; Cập nhật lại theo khối lượng thực tế thực hiện thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán làm cơ sở xác định chỉnh xác chi phí đầu tư…

Căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã rà soát các thủ tục, hồ sơ có liên quan của các gói thầu xây lắp (gói thầu XL01, XL02, XL05).

Tại các hồ sơ này thể hiện, trước khi tiến hành triển khai lắp đặt các Trạm trộn bê tông nhựa phục vụ cung cấp bê tông nhựa cho dự án, các đơn vị thi công đã làm việc với chính quyền địa phương về vị trí lắp đặt trạm trộn và địa phương đã có ý kiến phản hồi không đồng ý việc lắp đặt trạm trộn trên phạm vi tuyến tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội cũng như không đồng ý cho đơn vị thi công lắp đặt thêm trạm trộn tại Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội do đây là khu vực đông dân cư, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, an toàn giao thông của nhân dân trong khu vực. Do đó, để thuận lợi cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nguyên vật liệu cho Trạm trộn, đáp ứng được tiến độ thi công của dự án, các đơn vị thi công các gói thầu trên đã tiến hành lắp đặt các Trạm trộn tại Xã Thanh Thủy và Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC do Tư vấn thiết kế lập.

Cụ thể: Gói XL01, gói XL02 sử dụng 01 trạm đặt tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Gói XL03, XL04 sử dụng 02 Trạm tại Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội (là những Trạm trộn đã có từ trước trên địa bàn); Gói XL05 sử dụng 01 trạm tại Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và 01 Trạm tại Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Nhà đầu tư đã thực hiện đúng kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ, tiến hành rà soát đối chiếu với thực tế và xác định vị trí đặt trạm trộn bê tông nhựa phù hợp với thực tế thi công, phù hợp với dự toán đã được lập và phê duyệt tại Quyết định số 154 ngày 04/07/2015, số 144 ngày 22/06/2015, số 143 ngày 22/06/2015, số 142 ngày 22/6/2015 và số 159 ngày 10/7/2015. Phần nội dung này đã được Ban Quản lý dự án (BQLDA) Thăng Long rà soát, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thẩm tra tại Văn bản số 2797 ngày 23/9/2016.

leftcenterrightdel
Giá thu đường cao tốc 6 làn xe xây dựng mới Cầu Giẽ - Ninh Bình là bất hợp lý và bất thường, cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về giá vật liệu cát, đá 1x2 cho hạng mục bê tông xi măng qua rà soát quyết toán, BQLDA Thăng Long đã giảm trừ quyết toán theo Tờ trình số 1560 ngày 27/04/2018 theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ với giá trị trên 1,7 tỷ đồng.

Đối với nội dung: “Khối lượng thực hiện tại 5 gói thầu xây lắp đường, thoát nước giai đoạn 1 do thiết kế bê tông nhựa khi lập dự toán chênh tăng so với thiết kế thi công trên 20,7 tỷ đồng (tạm tính), Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - cầu Giẽ đã cập nhật tỷ lệ cấp phối bê tông nhựa trên cơ sở cấp phối thực tế theo đúng kiến nghị của Thanh tra Chính phủ để phê duyệt dự toán theo Quyết định số 212 ngày 28/10/2016, số 213 ngày 28/10/2016, số 200 ngày 25/10/2016, số 214 ngày 28/10/2016, số 214A ngày 28/10/2016 sau khi có ý kiến thẩm tra của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tại Văn bản số 2797. Trên cơ sở đó đưa vào quyết toán các Gói thầu xây lắp với giá trị giảm trừ so với thiết kế thi công là trên 19 tỷ đồng. Qua rà soát quyết toán, tại Tờ trình sổ 1560 ngày 27/04/2018, BQLDA Thăng Long đã kiểm tra, xác nhận báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, nhà đầu tư đã nghiêm túc thực hiện đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Về chi phí quản lý dự án, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã điều chỉnh việc hạch toán theo đúng quy định và các chi phí này đã không hạch toán vào chi phí đầu tư dự án.

Như vậy, toàn bộ “sai lệch” về tài chính với số tiền trên 55,4 tỷ đồng đã được Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo xử lý xong. Tuy nhiên, toàn bộ báo cáo không đề cập đến việc xử lý trách nhiệm của cán bộ vi phạm. Nhiều nội dung khác cũng chưa được làm rõ như: Tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi sửa chữa, cải tạo các yếu tố hình học và rải thảm lại mặt đường cũ (vốn đầu tư chỉ là 30% của toàn dự án) nhưng giá thu phí tương đương với giá thu đường cao tốc 6 làn xe xây dựng mới Cầu Giẽ - Ninh Bình (1.500 đồng/km) là “bất hợp lý và bất thường, cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân”.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này để bạn đọc theo dõi.

T. Giang