Thực hiện quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, giai đoạn từ 2016 - 2019 của  UBND huyện Trùng Khánh, Kết luận thanh tra số 685 ngày 23/11/2020 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, bên cạnh các kết quả đạt được, đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hầu như tất cả các khâu thực hiện công trình, dự án.

Trong chi phí quản lý tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện chưa lập các quỹ (quỹ phát triển hoạt động, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi); việc xây dựng báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án và quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án chưa đúng biểu mẫu…

Tại ban quản lý dự án các xã, thị trấn chi chủ yếu cho phụ cấp kiêm nhiệm, nhưng chưa có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban quản lý dự án; chưa thực hiện đầy đủ các biểu mẫu; chưa lập báo cáo quyết toán năm và lấy ý kiến xác nhận của Kho bạc huyện theo quy định…

Đối với các công trình xây dựng cơ bản, hồ sơ các công trình có hạng mục bê tông (BT) xi măng, tư vấn chưa chứng minh rõ căn cứ để thi công BT xi măng loại mác, loại đá, chiều dày. Bản vẽ thiết kế thi công và hoàn công các công trình không lập danh mục bản vẽ; một số công trình chưa lập tiến độ thi công.

Còn có mâu thuẫn giữa kinh phí đầu tư và thực hiện đầu tư của một số công trình.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao thông nông thôn (GTNT) đã nêu chức năng của đường giao thông nhưng chưa rõ nên rất khó phân biệt đâu là đường giao thông huyện, xã, thôn, dân sinh, nối với khu vực sản xuất. Việc này ảnh hưởng tới thiết kế, thẩm định đúng sai, khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Thiết kế thi công đường GTNT có hạng mục đào khuôn đường, nhưng thực tế các đơn vị thi công không đào khuôn đường mà thay bằng đào nền đường và đắp lề đường.

Công nghệ chưa được áp dụng tích cực vào thi công dẫn đến làm tăng kinh phí thực hiện dự án, như: Nếu áp dụng phá đá bằng mũi khoan D76mm thì chi phí chỉ bằng 41,65% với đá cấp I, 54,61% với đá cấp II, 59%-61%% với đá cấp III, 54,11% với đá cấp IV so với phá đá nền đường băng mũi khoan 42mm.  

Tính toán thực tế tại công trình đường bê tông GTNT Lũng Hang - Lũng Mười, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2): Phá đá nền đường bằng máy khoan D 42mm, đá cấp III, chi phí chiếm 71.12% giá trị xây lắp (946.180.243/1.330.334.000 đồng); phá đá nền đường bằng máy khoan D 76mm, đá cấp III, chi phí hết 558.078.766 đồng; chi phí công trình giảm 388.101.477, giá thành công trình giảm 29% (388.101.477/1.330.334.000 đồng).

Các công trình thủy lợi đa phần hồ sơ không có sơ họa tổng mặt bằng các tuyến mương của công trình; bình đồ - cắt dọc các tuyến chưa chi tiết, không xác định từng cọc cụ thể; mặt cắt ngang điển hình chưa thể hiện tại các tuyến mà thể hiện chung chung các mẫu…

Kiểm tra thực tế tại một số công trình, đoàn thanh tra phát hiện những tồn tại, thiếu sót sau: Công trình Sân thể thao và khu vui chơi xã Đình Minh, sân khấu có hiện tượng lún; công trình cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thông Huề, huyện Trùng Khánh, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 10/2/2020, nhưng hiện nay kính chớp lật nhà 8 lớp học 2 tầng một số đã hư hỏng.

Công trình Khắc phục hậu quả bão lũ đường giao thông các xóm Bó Hay, UBND xã Ngọc Côn mặt đường nhiều vết nứt, lún tại cọc 35 cần được khắc phục…

Đoàn thanh tra kiến nghị UBND huyện Trùng Khánh nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, quy rõ trách nhiệm và có hình thức kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại.

Thu hồi số tiền 338,3 triệu đồng của một số hạng mục, công trình quyết toán và thanh toán sai vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Cao Bằng và cắt giảm thanh toán số tiền 11,5 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra yêu cầu trong 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thanh tra tỉnh về việc triển khai các nội dung kết luận.

Phải đến tận ngày 27/8/2021, ông Trịnh Trường Huy - Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh mới có Báo cáo số 760 gửi về Thanh tra tỉnh, với nội dung đã tổ chức cuộc họp tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan; tiến hành thu hồi đủ số tiền 338,3 triệu đồng.

Còn việc phải khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn thanh tra đã kiến nghị như thế nào, kết quả việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm ra sao thì chưa thấy UBND huyện Trùng Khánh đề cập đến trong báo cáo mặc dù đã gần một năm trôi qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trung Hà