Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại 21 công trình do Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Tại Kết luận số 461/KL-TTr ngày 30/10/2020, bên cạnh các mặt làm tốt, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, sai phạm của chủ đầu tư và nhà thầu.

Trong 21 dự án đầu tư được thanh tra, có 20 dự án nhóm C và 01 dự án nhóm B với tổng dự toán được duyệt 147.184 triệu đồng, thời điểm thanh tra, khối lượng được nghiệm thu thanh toán là 122.967 triệu đồng.

Một số các tồn tại, hạn chế được đoàn thanh tra phát hiện như:

Về trình tự thủ tục đầu tư, có 6 dự án được triển khai công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vi phạm Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư.

Một số gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp việc lập dự toán tính sai khối lượng, áp sai chế độ, áp sai định mức, sai số học trong quá trình thẩm tra, thẩm định, rà soát, phê duyệt và nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành không phát hiện hết các tồn tại trong hồ sơ dự toán gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp dẫn đến làm sai tăng giá trị các gói thầu. Trong đó:

Dự án Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Điện Biên giai đoạn 1 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé) sai tăng giá trị gói thầu hơn 382 triệu đồng, quá trình nghiệm thu đã giảm trừ hơn 338 triệu đồng, còn thanh toán sai hơn 44 triệu đồng.

Một số gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, các đơn vị tư vấn lập áp sai chế độ, định mức tại một số gói thầu, trong quá trình thẩm tra, thẩm định các đơn vị không phát hiện dẫn đến phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán làm sai tăng giá trị gói thầu hơn 80 triệu đồng.

Việc lập dự toán gói thầu xây lắp các đơn vị tư vấn tính sai khối lượng, áp sai định mức, đơn giá một số hạng mục công trình. Qúa trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu, lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu thanh toán các đơn vị liên quan không phát hiện ra các sai sót trên, dẫn đến làm tăng giá trị gói thầu xây lắp tại 17 dự án hơn 547,5 triệu đồng.

Thi công thiếu khối lượng so với bản vẽ thiết kế thi công tại 01 dự án dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai giá trị hơn 25 triệu đồng.

Chủ đầu tư đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu xây lắp của một số công trình có quy mô nhỏ, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn từ 02-03 tháng là không đúng quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tính cạnh tranh ở một số dự án chưa cao, tỷ lệ giảm giá trúng thầu sơ với hồ sơ mời thầu còn thấp (có 3/21 dự án tỷ lệ giám giá đạt 0,01%).

Năm 2019, chủ đầu tư chưa triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế đối với dự án cơ sở hạ tầng Khu Bảo tồn tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1) hạng mục kè k2 bị đất sạt một đoạn tường kè khoảng 29m; kè k4 bị sụt lún phần ốp mái kè đơn vị thi công và chủ đầu tư đang khắc phục.

Bản vẽ hoàn công của một số công trình chưa thể hiện đầy đủ các nội dung do nhà thầu xây lắp thực hiện, như: công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên Đông; Kè Chống sạt lở bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ.

Một số công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chậm quyết toán, thanh lý hợp đồng: Dự án Trụ sở Liên cơ Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng…

Một số công trình chậm tiến độ. 2 dự án chậm bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chưa thực hiện giải ngân hết vốn đầu tư theo niên độ ngân sách theo quy định tại một số công trình.

Tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra tại 21 dự án là hơn 697 triệu đồng, trong đó số phải thu hồi nộp ngân sách là hơn 621 triệu đồng, giảm trừ qua thanh quyết toán hợp đồng là hơn 76 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên cho biết, chủ đầu tư đã nộp số tiền kiến nghị thu hồi ngay trong quá trình thanh tra, đạt 100%.

Làm việc với chủ đầu tư, đại diện đơn vị cho biết, đến nay đã khắc phục xong các kiến nghị khác của đoàn thanh tra như xử lý khắc phục việc sạt lở đoạn kè k2, k4 Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé… Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối tập thể, cá nhân.

Trần Kiên