Ông Diên cho biết, đến nay, vẫn chưa có kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm vì đang trong quá trình thực hiện các kiến nghị, giải quyết các tồn tại được Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 558.

Đối với 861 hồ sơ sai sót hoặc có nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra xác minh, đến nay đã xác minh, phân loại được 341/861 đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế độ.

Trong số 520/861 đối tượng đang nghi vấn, đã xác định được 26/520 đối tượng không đủ điều kiện được hưởng chế độ, đã bị cắt và thu hồi về ngân sách 2,7 tỷ đồng.

Còn lại 494 đối tượng, qua xác minh có 4 đối tượng không đủ điều kiện được hưởng chế độ (không có dị tật, dị dạng, vẫn lao động bình thường); 1 đối tượng đi nước ngoài chữa bệnh; trong số 490 đối tượng chưa có đầy đủ chứng cứ vùng miền, qua xác minh có 33 đối tượng cung cấp được giấy tờ; 57 đối tượng có một phần giấy tờ và 9 đối tượng có giấy tờ nhưng chưa xác định được thời gian.

“Tỉnh Hưng Yên đang tạm dừng trợ cấp đối với 438 đối tượng” - ông Đặng Văn Diên cho biết.

Cũng theo ông Diên, đến 15/6/2020, cơ bản thực hiện xong các kiến nghị trong Kết luận thanh tra số 558. Nguyên nhân chậm thực hiện kết luận thanh tra là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kết luận thanh tra số 558 về việc thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng tại tỉnh Hưng Yên của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, toàn tỉnh Hưng Yên hiện đang quản lý 159.730 hồ sơ người có công, trong đó: 24.863 hồ sơ liệt sĩ, 2.206 hồ sơ Mẹ Việt Nam Anh hùng, 737 hồ sơ lão thành cách mạng, 522 hồ sơ cán bộ tiền khởi nghĩa... kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng năm trên 600 tỷ đồng.

Trực tiếp kiểm tra 4.486 hồ sơ đối tượng đang hưởng chế độ chất độc hóa học, có 2.893 đối tượng là người hoạt động kháng chiến và 1.593 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến, trong đó tập trung chủ yếu xác minh các đối tượng đang hưởng trợ cấp tại thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu, phát hiện 861 hồ sơ sai sót hoặc có nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra xác minh.

Kiểm tra hồ sơ được xác lập theo Quyết định số 26 và Quyết định số 120 đối với 1.933 hồ sơ xác minh trực tiếp đối tượng, phát hiện 340 hồ sơ không đảm bảo quy định hoặc có nghi vấn cần tiếp tục kiểm tra, xác minh...

Xác định 22 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ, lý do: Đối tượng đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do bị dị dạng, dị tật không còn khả năng lao động, nhưng kết quả xác minh đối tượng không bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, còn khả năng lao động, hiện đang làm việc tại địa phương hoặc đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp.

Xác định 36 trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do bị dị dạng, dị tật hoặc dị tật mức độ nhẹ...

Đối với hồ sơ được xác lập theo Nghị định số 54, đoàn thanh tra đã kiểm tra 2.055 hồ sơ xác minh trực tiếp, 82 trường hợp đang hưởng chế độ, phát hiện 180 hồ sơ không đảm bảo quy định hoặc có nghi vấn cần tiếp tục kiểm tra xác minh hoặc cần phải bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ.

Trong đó, 4 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ, lý do: đối tượng đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do bị dị dạng, dị tật không còn khả năng lao động, nhưng kết quả xác minh đối tượng không bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, còn khả năng lao động, hiện đang làm việc tại địa phương hoặc đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp.

Xác định 3 trường hợp nghi vấn bởi đối tượng được triệu tập nhưng không đến làm việc với thanh tra. 10 trường hợp có nghi vấn đối tượng không bị dị dạng, dị tật. 86 hồ sơ không có giấy tờ chứng minh vùng miền. 77 trường hợp kê khai hồ sơ sinh con bị dị dạng, dị tật không có giấy tờ của cơ quan y tế chứng minh.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý