Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) thay đổi lần 2 cho Công ty Việt - Séc; việc ban hành Kết luận số 546 ngày 17/3/2020 kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)…

Kết luận cho thấy, việc xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết tố cáo của công dân không đúng quy định. Đơn phát sinh ban đầu là khiếu nại hành chính nhưng do không được thụ lý giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính dẫn tới việc công dân tố cáo.

Về hồ sơ cấp đổi giấy CNĐKDN thay đổi lần 2 cho Công ty Việt - Séc kèm theo Giấy xác nhận số *9222/18* ngày 16/10/2018 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, “nội dung công dân tố cáo Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT cấp đổi giấy CNĐKDN thay đổi lần 2 cho Công ty Việt - Séc kèm theo Giấy xác nhận số *9222/18* ngày 16/10/2018 chưa đúng quy định pháp luật là có cơ sở; trách nhiệm này trước hết thuộc về Phòng ĐKKD và các cán bộ xử lý, tham mưu việc cấp đổi giấy CNĐKDN thay đổi lần 2 cho Công ty Việt - Séc” - kết luận nêu.

Về Kết luận nội dung tố cáo số 546 ngày 17/3/2020 của Giám đốc Sở KH&ĐT, kết luận nêu: Kết quả xác minh việc công dân tố cáo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh ban hành Kết luận số 546 ngày 17/3/2020 “kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng ĐKKD” không đúng quy định của pháp luật là có phần đúng.

Với những sai phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 346, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở KH&ĐT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể và các cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi giấy CNĐKDN thay đổi lần 2 cho Công ty Việt - Séc khi chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, việc xử lý đơn và tham mưu giải quyết tố cáo của công dân chưa đúng quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Kết luận số 546 ngày 17/3/2020 giải quyết tố cáo của công dân chưa đảm bảo nội dung quy định; Giám đốc Sở KH&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận nội dung tố cáo.

Để chuyển tải đến bạn đọc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 346 của Giám đốc Sở KH&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 12/10, PV Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Trần Tú Anh - Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, thế nhưng khi PV đến thì ông Anh từ chối làm việc với lý do bận?

Theo ông Hồ Anh Tâm, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT, đến nay, Sở KH&ĐT vẫn chưa thực hiện được nội dung nào theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 346/KL-UBND. “Nguyên nhân chậm thực hiện kết luận thanh tra là do Giám đốc bận” - ông Tâm nói.

Trần Quý