Theo Công văn số 523/UBND, ngày 7/4/2020 của UBND huyện Kim Sơn về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 11 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, tính đến thời điểm này về cơ bản những kiến nghị của đoàn thanh tra đã được thực hiện xong. Cụ thể như sau:

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận số 7729/BKHĐT-TTr của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như biên bản làm việc ngày 25/4/2017 của đoàn thanh tra, ngày 20/1/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản số 40/UBND-VP4 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, chống tràn, thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu I ra đê hữu Đáy huyện Kim Sơn.

UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo BQLXD huyện Kim Sơn thực hiện hoàn thành việc giảm trừ với các đơn vị liên quan số tiền 3,5 tỷ đồng. Trong đó: Thanh lý xong hợp đồng với Trung tâm Giám định chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng hơn 1,8 tỷ đồng; giảm trừ với các đơn vị số tiền 40 triệu đồng; giảm trừ với các đơn vị xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng (giảm giá trị hợp đồng liên danh số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 238,7 triệu đồng).

Đồng thời, thực hiện Văn bản số 345/UBND-VP4, ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc rà soát, điều chỉnh quy mô, cắt giảm hạng mục, tổng mức đầu tư, UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo BQLXD huyện Kim Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh quy mô, cắt giảm hạng mục, tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh dự kiến từ 992 tỷ đồng xuống còn 479 tỷ đồng.

leftCọc bê tông cốt thép đang được Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Tuấn đúc để hoàn trả cho UBND huyện Kim Sơn. Ảnh: TNrightdel
 

Đối với việc tập kết thu hồi toàn bộ số cọc bê tông cốt thép đã nghiệm thu thanh toán, nhưng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Tuấn mượn tạm để thi công các công trình khác ngoài địa bàn huyện Kim Sơn, UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo BQLXD huyện Kim Sơn đôn đốc các đơn vị liên quan tập kết đầy đủ số lượng cọc về vị trí công trình, cụ thể: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi hoàn trả 666 đốt cọc tại 3 bãi tập kết công trình xã Chất Bình; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Tuấn hoàn trả 522 đốt cọc tại 4 bãi tập kết công trình xã Chất Bình và xã Ân Hòa (tổng số cọc trị giá 14,5 tỷ đồng).

Đối với việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND huyện Kim Sơn chỉ đạo UBND xã Kim Định thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ trong diện thu hồi đất theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 của UBND huyện Kim Sơn để phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thành chỉnh lý biến động theo quy định của Luật Đất đai.

Để thực hiện việc kiểm điểm các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm, UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch kiểm điểm số 178/KH-UBND ngày 19/9/2019 và ngày 25/9/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị để các đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan thực hiện kiểm điểm theo kết luận thanh tra.

UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về các khuyết điểm, sai phạm đã được Thanh tra tỉnh Ninh Bình nêu trong kết luận, đồng thời đề xuất biện pháp, thời gian khắc phục đối với những sai phạm.

Đến nay, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Anh Tuyên - nguyên Giám đốc BQLXD huyện Kim Sơn và khiển trách 1 cán bộ BQLXD huyện là ông Vũ Duy Hưng về thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm như Kết luận số 11 của Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, các tập thể Lãnh đạo UBND huyện, cá nhân Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhất đối với các kiến nghị của Thanh tra tỉnh Ninh Bình tại Kết luận thanh tra số 11, cũng như các bất cập mà Báo Thanh tra đã nêu.

Thành Nam
Thành Nam