Nhiều sai phạm xảy ra trong thời gian dài

Theo nội dung Kết luận thanh tra số 406 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, qua quá trình thanh tra toàn diện Công ty Lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2019, nhiều tồn tại, sai phạm đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục, như:

Việc bổ nhiệm ông Lê Viết Thắng là Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp giai đoạn 2011 đến tháng 11/2016 và đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần (CP) SAHABAK là không đúng theo quy định, tại Điểm d, Khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp 2014.

Việc bổ nhiệm bà Triệu Thị Kim Thoa chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Quyết định số 445-QĐ/TU ngày 1/6/2016 của Tỉnh ủy, chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị khi có quyết định bổ nhiệm.

Công ty tự ý bàn giao đất rừng cho UBND cấp xã và các tổ chức khác quản lý 496,95 ha ngoài quyết định của UBND tỉnh (bàn giao cho UBND xã Bành Trạch 292ha; UBND xã Nguyên Phúc 120ha; Công ty CP SAHABAK năm 2009 diện tích 84,95ha không báo cáo chủ sở hữu là UBND tỉnh), là trái quy định tại Điều 31, Điều 32, Luật Đất đai năm 2003.

Công ty thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, sử dụng đất rừng, thực hiện không đúng quy định tại Điều 107, Luật Đất đai năm 2003, không thực hiện thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định tại Điều 32 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 (nay là Khoản 4 Điều 34 Luật Lâm nghiệp năm 2017) trong thời gian dài dẫn đến việc người dân lấn chiếm phần đất được giao quản lý, sử dụng nhưng công ty không phát hiện, xử lý kịp thời nên phải trả lại đất rừng cho UBND tỉnh 339,4 ha.

Năm 2017, 2018, công ty đã ghi nhận thêm giá trị đầu tư là 3,281 tỷ đồng. Khoản đầu tư này không xác định được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch (theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán ASCO).

Việc góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết không hiệu quả mất toàn bộ vốn đã đầu tư, công ty không theo dõi được tình hình sử dụng vốn góp với Công ty CP SAHABAK đã được nêu chi tiết tại phần kết quả xác minh.

Khoản cho Công ty CP SAHABAK vay để bổ sung vốn lưu động theo Hợp đồng cho vay tiền số 22a/HĐTD/CTLN- SAHABAK ngày 1/8/2015 với số tiền vay là 3 tỷ đồng (tổng số tiền thực tế cho vay 2,995 tỷ đồng) có thời hạn vay là 11 tháng, lãi suất cho vay là 1%/tháng. Khoản cho vay đã quá thời hạn thời gian vay và mất khả năng thu hồi vốn.

Khi công ty gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh (không có việc làm cho người lao động) đã không kịp thời chấm dứt hợp đồng với người lao động để giảm bớt khó khăn mà vẫn duy trì số lao động làm việc dẫn đến gây lãng phí, thêm gánh nặng về chi phí sản xuất kinh doanh.

Đến thời điểm 31/12/2019, công ty còn nợ tiền lương hơn 640 triệu đồng, bảo hiểm xã hội 499 triệu đồng, bảo hiểm y tế 15 triệu đồng, bảo hiểm thất nghiệp 7 triệu đồng…

Chuyển cơ quan điều tra và kiến nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn quyết định chuyển hồ sơ có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan công an để điều tra làm rõ ba nội dung, gồm: Việc công ty sử dụng vốn, tài sản và đất đai do công ty quản lý để góp vốn đầu tư vào Công ty CP SAHABAK; việc công ty cho Công ty CP SAHABAK vay vốn hơn 2,9 tỷ đồng và điều tra, làm rõ việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn yêu cầu công ty xác định lại số dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng, bố trí kinh phí chi trả lương còn nợ hơn 2,6 tỷ đồng và 522 triệu đồng còn nợ bảo hiểm xã hội, bố trí hơn 4,8 tỷ đồng chi trả các khoản nợ quá hạn.

Đồng thời, kiến nghị đơn vị tiếp tục thu hồi số tiền hơn 10 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước theo các kết luận thanh tra của Sở Tài chính và Bộ Tài chính trước đây đã kiến nghị và thu nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hơn 680 triệu đồng tiền cho thuê đặt trạm Viettel trái quy định.

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn cũng kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Công ty Lâm nghiệp, kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở NN và PTNT xem xét xử lý vi phạm hành chính của công ty…

Chưa nghiêm túc thực hiện kết luận

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, để thực hiện Kết luận thanh tra số 406, Văn bản số 4008 của UBND tỉnh, đến nay Công ty Lâm nghiệp chỉ có Báo cáo số 53, ngày 5/8/2021.

Trong đó, chủ yếu nêu nên thời hạn thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra, có nội dung mang tính chất giải trình đối với kết luận của đoàn thanh tra, như: Việc bổ nhiệm ông Lê Viết Thắng; việc góp vốn vào Công ty CP SAHABAK; việc trích nộp quỹ dự phòng…

Đặc biệt đối với nội dung khắc phục về kinh tế, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, sai phạm mặc dù đã được chỉ rõ trong kết luận thì chưa thấy phía Công ty Lâm nghiệp báo cáo triển khai thực hiện.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, kể từ khi công bố Kết luận thanh tra số 406, việc triển khai thực hiện của Công ty Lâm nghiêp còn chậm so với quy định, chưa thực sự nghiêm túc chấp hành những kiến nghị của đoàn thanh tra.

Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh và triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật.

Trung Hà