Liên quan nội dung yêu cầu UBND TP Huế kiểm tra lại, xác định đúng, đủ tiền sử dụng đất (SDĐ) theo quy định đối với lô A7 để truy thu về ngân sách Nhà nước; đồng thời, thu hồi tiền SDĐ 1.170 triệu đồng nộp về tài khoản tạm giữ của TTCP: Theo báo cáo của UBND TP, Trung tâm Pát triển quỹ đất TP đã mời chủ SDĐ làm việc, trao đổi đề nghị nộp số tiền chênh lệch là 1.170 triệu đồng theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, chủ SDĐ cho rằng trường hợp của ông được hưởng chính sách giao đất không thông qua đấu giá quyền SDĐ theo quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 nên không thể nộp số tiền chênh lệch giữa giá giao đất và giá trúng đấu giá các thửa đất lân cận theo kiến nghị của TTCP. UBND tỉnh đã giao UBND TP Huế nghiên cứu các giải pháp xử lý theo kiến nghị của TTCP.

Liên quan đến nội dung kết luận việc đấu giá 8 lô đất tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, vào năm 2010 do ông Lê Ngọc Thiện trúng đấu giá, quá trình triển khai thực hiện có một số bất cập, vướng mắc do những sai phạm trong vụ việc này đã được kết luận và yêu cầu tại một kết luận thanh tra năm 2012.

Vi phạm liên quan đến việc tổ chức đấu giá 08 lô đất được nêu tại Kết luận thanh tra 355 đã được Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành thanh tra và có Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr ngày 7/2/2012.

Kết luận thanh tra số 62 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thanh tra, làm rõ và kết luận, xác định rõ các vi phạm về không thông báo công khai đấu giá; không tổ chức đấu giá mà hợp thức hóa cho ông Lê Ngọc Thiện; vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá; yêu cầu thu hồi tiền sai phạm do phê duyệt đơn giá tối thiểu chưa phù hợp; yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị xã; chủ tịch, các thành viên hội đồng đấu giá và các cơ quan, cá nhân có liên quan (cơ bản trùng với nội dung kết luận TTCP).

Sau khi có Kết luận thanh tra số 62 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND thị xã đã nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót, tồn tại; xác định rõ trách nhiệm và xử lý đối với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại kết luận này đã yêu cầu UBND thị xã đã đôn đốc, yêu cầu ông Lê Ngọc Thiện nộp số tiền 1.625.352.000 đồng vào ngân sách Nhà nước. Đến nay, đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng, số tiền còn lại phải nộp là hơn 515,3 triệu đồng, UBND thị xã tiếp tục đôn đốc ông Lê Ngọc Thiện khắc phục.

Về xử lý trách nhiệm, UBND thị xã đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan: ông Nguyễn Đắc Tập, nguyên Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, chuyển sang làm Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; Nguyễn Duy Sành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, chuyển sang làm Phó Ban Dân vận Thị ủy và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, chuyên viên tham mưu có liên quan.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, một nội dung vi phạm nhưng có 2 kết luận thanh tra; một hành vi vi phạm nhưng lại yêu cầu xử lý 2 lần.

Có sự trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Thanh tra về nguyên tắc hoạt động thanh tra.

Về áp dụng pháp luật, kết luận TTCP yêu cầu chỉ đạo hủy kết quả đấu giá 8 lô đất tại xã Thủy Bằng do vi phạm khoản 1 Điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ).

Tuy nhiên, UBND thị xã hoàn tất việc đấu giá 8 thửa đất nói trên vào ngày 26/5/2010 (ngày ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐĐGĐ về việc chuyển nhượng quyền SDĐ theo hình thức đấu giá cho ông Lê Ngọc Thiện) và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ ngày 10/6/2010. Thời điểm này, việc đấu giá tài sản thực hiện theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP chưa có hiệu lực thi hành). Điều 19 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP quy định bán đấu giá trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó (thời điểm này chưa bị giới hạn áp dụng đối với đấu giá tài sản Nhà nước như khoản 1 Điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP). Đồng thời, chế tài thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả “hủy kết quả bán đấu giá tài sản” đối với các hành vi “không thực hiện quy định về việc niêm yết, thông báo công khai về việc đấu giá tài sản” mới được bổ sung tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010) nên không thể hồi tố để áp dụng đối với các hành vi vi phạm trước đó.

Việc xử lý các nội dung liên quan sau khi hủy kết quả trúng đấu giá sẽ rất khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện: Hiện nay, ông Lê Ngọc Thiện đã đầu tư và xây dựng nhiều công trình kiên cố trên đất, đã thực hiện việc nộp tiền khắc phục hậu quả theo Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng thời, ông Lê Ngọc Thiện đã thế chấp quyền SDĐ và ngân hàng đang tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Do đó, UBND thị xã Hương Thủy đã có kiến nghị TTCP, UBND tỉnh xem xét để UBND thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế; UBND thị xã sẽ nghiêm túc xử lý, khắc phục các vi phạm khác đã được làm rõ tại Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP của TTCP.

Ngoài ra, đối với nội dung kết luận về quản lý đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư đang lúng túng, vướng mắc khi triển khai thực hiện do nội dung Kết luận thanh tra 355 trùng nội dung đã kiểm toán; liên quan đến việc áp dụng định mức, giải pháp thi công,... đã giải trình với TTCP nhưng chưa được xem xét. Các chủ đầu tư đang gặp vướng mắc, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế, công nghiệp, BQL Dự án (DA) Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Kiến nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đúng quy định pháp luật?

Báo Thanh tra sẽ trở lại với nội dung này.

Giang Thân