Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy, trong số 82 nội dung kết luận, kiến nghị phải thực hiện của TTCP, ngoài 13 nội dung UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện, còn 26 nội dung đang tích cực triển khai và đã thực hiện hoàn thành một phần; 43 nội dung còn lại đang trong quá trình triển khai thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng gặp khó khăn.

Trong 26 nội dung, theo báo cáo, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực triển khai thực hiện có những nội dung đã hoàn thành như trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp đã thực hiện nộp số tiền hơn 2,1 tỷ đồng do vi phạm về công tác quản lý, đầu tư xây dựng tại các dự án (DA) về tài khoản tạm giữ của TTCP; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ TTCP số tiền hơn 3,5 tỷ đồng do vi phạm về công tác quản lý, đầu tư xây dựng tại các DA do Sở làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị đã thực hiện thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ TTCP số tiền hơn 1 tỷ đồng và giảm trừ quyết toán hơn 70,6 triệu đồng do vi phạm về công tác quản lý, đầu tư xây dựng tại các DA; UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo giảm trừ số tiền 333,33 triệu đồng đối với DA đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn Quốc gia Bạch Mã giảm trừ 260,128 triệu đồng; DA Nâng cấp đường giao thông từ cầu đập Mụ Phong đến nhà máy gạch, xã Lộc Trì đã giảm trừ 73,2 triệu đồng; Công ty TNHH Du lịch Hoàng Thành đã chấp hành nghiêm túc thông báo của Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai từ năm 2011 đến thời điểm thanh tra đối với diện tích đất cho thuê tại số 01 Đội Cung, TP Huế.

Ngoài ra, đối với nội dung yêu cầu thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 29,6 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế, đến nay, các đơn vị đã nộp hơn 26 tỷ đồng. Còn lại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Điền Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa nộp, trong đó, số tiền HTX Nông nghiệp Điền Hòa phải nộp là 394,399 triệu đồng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nộp 299,893 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không thực hiện được vì DA Trang trại Chăn nuôi lợn của HTX Nông nghiệp Điền Hòa đã được quy hoạch và thực hiện chăn nuôi ở vị trí mới; DA của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Các nội dung đang thực hiện dang dở, gồm kiến nghị thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh đối với 40 đơn vị nợ tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 17,4 tỷ đồng và 1.219 USD, tiền phạt nộp chậm là 5.485,3 triệu đồng. Hiện, Cục Thuế tỉnh đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 16,7 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đã có văn bản kiến nghị UBND TP thành lập tổ tư vấn xác định giá để thực hiện xác định giá tại thời điểm chuyển nhượng các lô đất giao không thông qua đấu giá tại TP Huế (thửa 140 tờ bản đồ số 12 tại phường Phú Nhuận; thửa 436 thuộc tờ bản đồ số 23 tại phường Phú Hội và thửa 69 tờ bản đồ 22 tại phường Thủy Xuân); kiến nghị UBND TP thành lập tổ công tác để xác định giá chênh lệch (nếu có) và kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục việc bán đấu giá 5 cơ sở nhà đất công, gồm: nhà đất 01 đường Phạm Thị Liên; nhà đất số 27 đường Ấu Triệu; khu đất 101 Phan Đình Phùng; nhà đất số 138 đường Chi Lăng; nhà đất tại số 01 đường Chi Lăng, TP Huế.

Đối với nội dung yêu cầu thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của TTCP số tiền 907 triệu đồng tại Công ty Cổ phần (CP) Huetronics và hơn 2,5 tỷ đồng tại Công ty CP Du lịch Huế do miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định, Cục Thuế tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả 2 doanh nghiệp đề nghị được giải trình để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Hiện, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế để xin ý kiến về phương án xử lý đối với 2 trường hợp này. Sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Thuế và báo cáo của Cục Thuế Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, TTCP kết quả thực hiện.

Liên quan đến nội dung kiến nghị rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP Aninvest (DA Khu đô thị Phú Mỹ An), ngày 31/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) đã làm việc với Công ty CP Aninvest và Công ty CP Toyota Huế thống nhất thời gian bàn giao GCN trước ngày 30/4/2021 để điều chỉnh đảm bảo quy định và yêu cầu của TTCP.

Đến nay, Sở TN & MT đã nhận được 1 GCN của Công ty CP Toyota; 27 GCN của Công ty CP Aninvest; đã nhận bàn giao và cấp lại 1 GCN của Công ty CP Aninvest theo quy định; còn lại 58 GCN của Công ty CP Aninvest, Sở TN & MT đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho Sở TN & MT ký quyết định thu hồi, hủy GCN đã cấp không đảm bảo quy định về thời hạn SDĐ theo quy định tại Điều 126, Luật Đất đai 2013 thuộc DA đầu tư Phú Mỹ An.

Ngày 7/6/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 4746 giao Sở TN & MT khẩn trương nghiên cứu bổ sung nội dung thu hồi, hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp vào Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh. Hiện nay Sở TN & MT đã dự thảo quyết định thay thế Quyết định 31/2014/QĐ-UBND và đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan.

Đối với nội dung kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa sử dụng không đúng mục đích thuê đất, ngày 16/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1457 thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và SDĐ của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi có kết quả Thanh tra, UBND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, TTCP.

Việc thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền hơn 1 đồng của các đơn vị sai phạm về đất đai qua công tác thanh tra, kiểm tra của Sở TN & MT, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng số 32 Hà Nội, tại 40 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế do vi phạm pháp luật đất đai. Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt.

Liên quan nội dung yêu cầu rà soát, xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 29 DA chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa triển khai đầu tư, đến nay, đã chấm dứt hoạt động 8 DA; rà soát tính pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nếu vi phạm sẽ tham mưu chấm dứt hoạt động với 9 DA; rà soát lại tính pháp lý theo quy định, đề nghị thực hiện các thủ tục để tham mưu tiếp tục triển khai 11 DA khác và cấp phép đi vào hoạt động 1 DA.

Đối với nội dung chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm về việc quản lý, giám sát thực hiện quyền, nghĩa vụ của người SDĐ, quản lý đầu tư xây dựng một số mặt đối với DA Khu đô thị mới An Cựu, UBND tỉnh rà soát, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất xây dựng nhà hàng dịch vụ; rà soát lại năng lực tài chính của chủ đầu tư, yêu cầu ký quỹ, thực hiện đầu tư, SDĐ DA (xây dựng chung cư, nhà liền kề, văn phòng và nhà hàng dịch vụ) đảm bảo quy hoạch, đúng mục đích, cam kết thời hạn hoàn thành, trường hợp vi phạm cam kết kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định.  

Tại DA Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11,8 tỷ đồng truy thu tiền SDĐ chung cư thương mại. Số tiền nộp chậm hơn 7,4 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính đang rà soát thông báo cho chủ đầu tư thực hiện theo kiến nghị của TTCP.

Đối với nội dung kiến nghị tiến hành rà soát, có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật đối với 13 DA qua kiểm tra, xác minh có các vi phạm, tồn tại cần được xử lý. Đến nay, đã tiến hành rà soát và kiểm tra thực địa 7 DA.

Tại DA Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, nhà đầu tư đã thực hiện nộp số tiền 120,004 tỷ đồng về ngân sách tỉnh; tại DA Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II, ngày 25/9/2019, UBND huyện Phong Điền đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy và công ty đã chấp hành. Đến ngày 30/7/2020, Công ty CP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy đã được UBND tỉnh cho thuê diện tích 583.209,5 m2 tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền để xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền II; tại DA khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, hiện, Công ty CP Du lịch Mỹ An đã đầu tư xây dựng xong và đang xin cấp giấy phép hoàn công; tại DA Cửa hàng Xăng dầu Lộc Trì, qua kiểm tra, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ và gGiấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tại DA Khu du lịch sinh thái Bạch Mã Village, qua kiểm tra, tiến độ SDĐ DA Điểm du lịch sinh thái Green Valley Camp & Homestay của Công ty TNHH Bạch Mã Village đảm bảo phù hợp; tại DA xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Hạo Nhiên, qua kiểm tra nhận thấy tiến độ SDĐ của DA của DNTN Thương mại dịch vụ xăng dầu Hạo Nhiên đảm bảo phù hợp; tại DA Công viên Vườn Địa Đàng, Sở TN & MT đã có báo cáo giải trình UBND, ngày 5/5/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3589 gửi TTCP.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung TTCP kết luận “chấm dứt hoạt động DA cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của HTX Môi trường và Đô thị xã Phong Hiền tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền”, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 970 ngày 31/3/2021 chấm dứt hoạt động DA, Sở TN & MT đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất tại Tờ trình số 154 ngày 20/4/2021.

Đến ngày 26/4/2021, UBND tỉnh đã thu hồi đất và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý tại Quyết định số 918/QĐ-UBND.

Bài 3: Còn 43 điểm nghẽn khó thực hiện

Giang Thân