Trong đơn, DIC Group yêu cầu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản tạm dừng, thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Trường hợp có căn cứ pháp luật để thực hiện việc thu hồi đất, DIC Group đề nghị kiểm đếm, xác định giá trị tài sản, công trình trên đất để bồi thường toàn bộ giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên đất; bồi thường những tổn thất phát sinh khi di dời chấm dứt hoạt động kinh doanh; xem xét khoản chi phí đầu tư hạ tầng có giá trị trên 4,1 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước đầu tư đã được DIC Group hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước ngày 4/12/2020.

Qua rà soát nội dung khiếu nại, tổ xác minh cho rằng, chỉ có nội dung “đề nghị kiểm đếm, xác định giá trị tài sản, công trình trên đất để bồi thường toàn bộ giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên đất; bồi thường những tổn thất phát sinh khi di dời, chấm dứt hoạt động kinh doanh”, là đủ điều kiện để giải quyết khiếu nại lần đầu, có thông báo thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh.

Còn lại các nội dung khiếu nại khác chưa có cơ sở để giải quyết khiếu nại và phải được giải quyết tại vụ việc khác.

Tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị chưa thể hiện giá trị về tài sản có trên đất do Công ty TNHH Du lịch DIC trực thuộc DIC Group trực tiếp sử dụng đã được kiểm đếm. Do đó, nội dung khiếu nại yêu cầu xác định giá trị tài sản là có cơ sở.

Việc rà soát, kiểm đếm lại để thống kê tài sản, vật kiến trúc trên đất để phục vụ công tác bồi thường, theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai 2013, thì DIC Group có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu thực hiện kiểm đếm.

Xác minh hồ sơ cho thấy, ngày 3/12/1997, Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty Xây lắp) và Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (Công ty ĐTXD&DVDL) ký Hợp đồng kinh tế số 175/HĐ.DABS về việc liên kết đầu tư xây dựng một phần Dự án Bãi tắm Thùy Vân. Theo đó, Công ty Xây lắp đồng ý cho Công ty ĐTXD&DVDL thuê lại mặt bằng, sau khi đã xây dựng xong phần chính kỹ thuật hạ tầng cơ sở, gồm: Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện chiếu sáng; cây xanh, bãi cỏ; vỉa hè người đi bộ. Cụ thể là từ cổng Tôm Càng Xanh đến Khách sạn Thùy Dương dài 400m với diện tích là 40.000m² để Công ty ĐTXD&DVDL đầu tư xây dựng các hạng mục kinh doanh, theo hồ sơ thiết kế quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thời hạn cho thuê là 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Thực hiện Hợp đồng số 175/HĐ.DABS, thay vì Công ty Xây lắp có trách nhiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật xong, thì mới cho thuê hạ tầng, theo thỏa thuận giữa 2 bên, Công ty ĐTXD&DVDL đã ứng vốn và tổ chức thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.

Ngày 4/6/2002, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4185/QĐ.UB về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Cải tạo bãi tắm Thùy Vân (đoạn từ Tôm Càng Xanh đến ngã ba đường vào Khách sạn Thùy Dương) gồm các hạng mục: San nền, đường nội bộ, kè đá lan can, cây xanh, cấp nước, điện chiếu sáng và bãi đậu xe. Tổng giá trị quyết toán trên 4,1 tỷ đồng (bao gồm chi phí xây lắp 3,97 tỷ đồng và chi phí khác trên 151 triệu đồng).

Đến ngày 27/12/2002, Công ty Xây lắp đã thanh toán cho Công ty ĐTXD&DVDL số tiền là 3,97 tỷ đồng (chi phí xây lắp do ứng vốn để thi công hạ tầng kỹ thuật).

Tại Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh thể hiện nội dung: “Diện tích xây dựng có phép 3.208,5m2 (nhà hàng số 01, nhà hàng số 02, hồ bơi, ki ốt, nhà tám số 03), trong đó xây dựng có phép 2.692,5m2, xây dựng tăng so với giấy phép 515,8m2. Tổng diện tích xây dựng không phép 2.082m2 (nhà mát 12 cái, nhà kho 03 cái, nhà bảo vệ, văn phòng).

Như đã nêu tại bài trước, Tờ trình số 3095/TTr-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu (được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình tại Văn bản số 2215/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/4/2022) đối với Công ty TNHH Du lịch DIC trực thuộc DIC Group, thể hiện không bồi thường, không hỗ trợ đối với 06 hạng mục công trình (nhà, vật kiến trúc) do các hạng mục này được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Tổ xác minh lại cho rằng, theo Hợp đồng kinh tế số 175/HĐ.DABS được ký kết giữa Công ty Xây lắp và Công ty ĐTXD&DVDL, thì Công ty Xây lắp có trách nhiệm đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật thì mới cho Công ty ĐTXD&DVDL thuê mặt bằng. Thực tế Công ty ĐTXD&DVDL đã tự bỏ vốn thay cho Công ty Xây lắp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Sau đó, ngân sách tỉnh cấp kinh phí cho Công ty Xây lắp để Công ty Xây lắp hoàn trả số tiền là 3,97 tỷ đồng cho Công ty ĐTXD&DVDL đã ứng vốn để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật. Các công trình hạ tầng kỹ thuật này do Công ty ĐTXD&DVDL sử dụng (nay là Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC thuộc DIC Group).

Ngày 05/10/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 179/QĐ-TTr thu hồi toàn bộ số tiền trên 4,1 tỷ đồng do ngân sách tỉnh bỏ vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC.

Quyết định số 4185/QĐ.UB ngày 4/6/2002 của UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn ngân sách đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, không thuộc các công trình nhà và vật kiến trúc trên đất gồm 06 hạng mục được nêu tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh, gồm: Nhà 03 tầng loại 2 (nhà hàng Lotus), nhà 01 tầng loại 1 (ki ốt), nhà 01 tầng (nhà tắm số 3), nhà 02 tầng loại 3 (nhà hàng), nhà 01 tầng loại 1 (nhà làm việc), hồ bơi sâu 1,8 m. Do đó, việc UBND thành phố Vũng Tàu (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định) cho rằng tài sản là nhà, vật kiến trúc có trên đất được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh với số tiền trên 4,1 tỷ đồng, là không đúng.

Như vậy, chỉ có phần hạ tầng kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán với số tiền trên 4,1 tỷ đồng không được kiểm đếm (nguồn vốn ngân sách tỉnh), thì toàn bộ tài sản là nhà, vật kiến trúc khác có trên đất không phải do nguồn ngân sách tỉnh đầu tư. Do đó, 6 hạng mục công trình là nhà, vật kiến trúc (mà UBND thành phố Vũng Tàu cho rằng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh), là đủ điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất do phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, là tài sản được tạo lập không trái quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả xác minh và đối thoại giữa các bên, ngày 3/2/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của DIC Group. Theo đó, công nhận nội dung khiếu nại của DIC Group đối với Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 1/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân với yêu cầu kiểm đếm, xác định giá trị tài sản, công trình trên đất để bồi thường toàn bộ giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên đất, là khiếu nại đúng một phần (đối với tài sản có giấy phép xây dựng, được xây dựng theo giấy phép xây dựng và tài sản xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Sửa đổi, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với tài sản trên diện tích đất khi bị thu hồi do DIC Group đang sử dụng, theo hướng: Đối với các tài sản, vật kiến trúc có giấy phép xây dựng, được xây dựng theo giấy phép xây dựng thì đủ điều kiện được bồi thường. Đối với tài sản, vật kiến trúc xây dựng đúng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đủ điều kiện được bồi thường.

UBND thành phố Vũng Tàu được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm đếm cụ thể từng công trình, xác định giá trị, thời điểm hình thành, quá trình sử dụng, đối chiếu với quy hoạch và giấy tờ có liên quan để xác định tài sản đủ điều kiện bồi thường và không đủ điều kiện bồi thường. Đồng thời, xem xét đề nghị của DIC Group đối với nội dung bồi thường những tổn thất phát sinh khi di dời, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Kết quả rà soát trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị UBND thành phố Vũng Tàu phối hợp với Thanh tra tỉnh, cơ quan thuế để cấn trừ các khoản nợ nghĩa vụ tiền thuê đất chưa nộp đầy đủ theo quy định.

Hoàng Nam