UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Pa căn cứ Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 tiến hành xác định ranh giới xây dựng kè theo quy hoạch được phê duyệt và tổ chức cắm mốc tại thực địa. Đối với phần diện tích còn lại (diện tích ngoài kè) bàn giao cho UBND huyện Sa Pa quản lý theo quy hoạch.

Yêu cầu UBND huyện Sa Pa căn cứ quy hoạch được phê duyệt và phạm vi, ranh giới Sở GD&ĐT bàn giao, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi đối với hộ ông Lê Bảo Khánh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó hoàn thiện thủ tục bàn giao diện tích đất còn lại cho ông Lê Bảo Khánh sử dụng đúng ranh giới, đúng quy hoạch và mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đối với việc thu hồi đất và áp dụng chính sách hỗ trợ, giao đất tái định cư, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND huyện Sa Pa trên nguyên tắc điều chỉnh diện tích đất thu hồi nhưng không điều chỉnh tiền hỗ trợ cây cối, hoa màu và tài sản trên đất.

Đối với giá đất đền bù, áp giá tại thời điểm thu hồi đất và có xem xét hỗ trợ về đất theo quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND huyện Sa Pa nghiên cứu và đề xuất phương án hỗ trợ theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về việc giao đất định canh cho ông Lê Bảo Khánh (doanh nghiệp), giao UBND huyện Sa Pa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động và đóng góp của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động trên địa bàn… từ đó làm căn cứ xem xét, đề xuất phương án giao đất tái định canh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với quỹ đất dự kiến giao đất tái định canh tại đường tránh QL4D, yêu cầu UBND huyện Sa Pa chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức rà soát và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chuyển đổi mục đích đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức san tạo mặt bằng, tạo quỹ đất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Sa Pa tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi tự ý san gạt đất, xây kè trên phần diện tích 4.089m2 của ông Lê Bảo Khánh; tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

Theo quan sát của PV, hiện tại phần diện tích 4.089m2, ông Lê Bảo Khánh đã xây dựng 1 bờ kè sát QL4D và đang tiến hành xây dựng bờ kè phía tiếp giáp với trường học. Hiện, UBND huyện Sa Pa đang đình chỉ xây dựng.

Theo Văn bản số 748/UBND-TNMT ngày 5/4/2019 của UBND huyện Sa Pa, số diện tích điều chỉnh giảm tại phần diện tích 4.089m2 là 1.265m2, phần diện tích này được trả lại cho ông Lê Bảo Khánh. Tuy nhiên, theo ông Khánh diện tích 1.265m2 trả lại cho ông là quá ít, nên ông không nhất trí.

Liên quan đến việc khiếu kiện của ông Lê Bảo Khánh về quy hoạch, lập, thẩm định, thu hồi đất cho dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa trái với các quy định hiện hành kéo dài gần 10 năm nay, Thanh tra Chính phủ đã 2 lần có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm, nhưng vụ việc vẫn chưa được UBND tỉnh Lào Cai giải quyết xong.

Trần Quý