“Cụ thể, VIMC mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ để đơn vị có thể tiếp nhận ngay Cảng Quy Nhơn”, đại diện VIMC cho biết.

Kết luận 1566/2018 của Thanh tra Chính phủ về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đã được công bố từ tháng 9/2018, nhưng đến nay việc thực hiện những nội dung trong kết luận thanh tra còn rất chậm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý người lao động mà còn tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như chủ đầu tư không có những giải pháp thúc đẩy hoạt động động sản xuất kinh doanh của Cảng Quy Nhơn.

“Một điều quan trọng nữa là nếu không nhanh chóng chuyển giao quyền quản lý Cảng Quy Nhơn về cho VIMC sẽ phát sinh nhiều vấn đề; trong đó có thể xảy ra trường hợp chủ sở hữu hiện tại của Cảng Quy Nhơn sẽ có thời gian để tối đa hóa lợi ích của mình, thậm chí là tận thu, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp", đại diện VIMC đánh giá.

Theo VIMC, ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, VIMC đã chủ động báo cáo Bộ GTVT. Cụ thể, VIMC đã làm việc nhiều lần với chủ sở hữu hiện tại của Cảng Quy Nhơn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành với mong muốn phối hợp thực hiện kết luận thanh tra một cách sớm nhất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự hợp tác từ phía Công ty chưa tích cực, nhất là vẫn chưa đưa ra được số tiền cụ thể để VIMC lấy lại số cổ phần đã bán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.

“Về chuẩn bị nguồn lực và con người quản lý Cảng Quy Nhơn, VIMC đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tiếp nhận Cảng cũng như đảm bảo ổn định, định hướng phát triển Cảng Quy Nhơn trong thời gian tới. Nếu trong trường hợp chưa tính toán được số tiền cụ thể mà VIMC phải chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành khi nhận lại Cảng Quy Nhơn thì trước mắt hai bên có thể bàn giao theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ", đại diện VIMC cho biết.

Ngày 20/2 vừa qua, đại diện lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ có ý kiến hủy bỏ hai văn bản hành chính đã ban hành.

Cụ thể, Văn bản 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và Văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Qua đó, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc VIMC căn cứ Kết luận số 1566/2018 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình sau khi Bộ GTVT hủy bỏ hai văn bản nêu trên.

Trước đó, ngày 17/9/2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Theo đó, Bộ GTVT ban hành hai văn bản cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành thỏa thuận trực tiếp khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm các văn bản pháp luật. Vì vậy, hai văn bản này phải được xem xét, hủy bỏ; hơn 75% cổ phần của VIMC đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành phải được xử lý thu hồi về sở hữu Nhà nước.

Quang Toàn