Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn cho biết: "Chính quyền huyện đã tổ chức kiểm điểm và báo cáo xử lý vi phạm trong việc tổ chức Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017 - 2018 ở địa phương". 

Không như lần trước đó (gửi trả về và yêu cầu tổ chức, làm lại), Bí thư Huyện ủy cho biết, qua kiểm tra và xem xét thấu đáo, Huyện ủy đã đồng ý với báo cáo này của UBND huyện Bình Sơn.

Theo báo cáo đã gửi cho Huyện ủy Bình Sơn, tại cuộc họp kiểm điểm với tư cách là Chủ tịch UBND, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển của huyện Bình Sơn, ông Võ Đình Trà (nay là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi), đã tự phê bình nghiêm khắc đối với bản thân và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tập thể Hội đồng Thi tuyển của huyện nhất trí 100% đối với kiểm điểm của ông Trà, đồng thời báo cáo và chuyển bản kiểm điểm của ông Trà về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi để xem xét. 

UBND huyện cũng thống nhất việc kiểm điểm nghiêm khắc và rút kinh nghiệm đối với ông Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Chấm thi, Chấm phúc khảo và ông Hồ Tấn Sỹ - Trưởng phòng Giáo dục của huyện.

Riêng đối với số tham gia chấm thi, chấm phúc khảo của kỳ thi tuyển, chính quyền huyện Bình Sơn đã thi hành kỷ luật khiển trách 4 công, viên chức thuộc quyền; 6 giám khảo chấm các môn: Âm nhạc, mỹ thuật, hóa học và tin học.

Quyết định kỷ luật của UBND huyện Bình Sơn đối với những cá nhân tham gia chấm thi để xảy ra sai sót và vi phạm

Lý do là số cán bộ và giám khảo trên đã vi phạm, sai sót trong quá trình chấm thi để lệch điểm lớn, từ 13 - 32,5 điểm (thang điểm 100) làm thay đổi kết quả, cộng nhầm điểm... dẫn đến thí sinh từ rớt thành đỗ và ngược lại.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018, cùng với một số địa phương khác, Hội đồng Thi tuyển huyện Bình Sơn đã bị dư luận phản ánh nghi ngờ có tiêu cực. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao và Sở Nội vụ tỉnh tiến hành thành lập 3 đoàn kiểm tra, rút 1.627 bài thi ở 11/14 huyện, TP về chấm thẩm định lại.

Kết quả trong tổng số 148 thí sinh biến động điểm sau khi chấm thẩm định, có 42 thí sinh từ rớt đã trở thành đỗ và 67 thí sinh có kết quả ngược lại.

Nổi cộm nhất là huyện Bình Sơn, có 8 thí sinh từ rớt trở thành đỗ và 21 thí sinh có kết quả ngược lại. Trong số đó có bài thi của thí sinh đạt 62 điểm, nhưng điểm số trong danh sách công bố chỉ có 26 điểm. Lý do thí sinh này bị cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm, dẫn đến kết quả từ dự kiến trúng tuyển trở thành rớt.

Ngọc Toàn