Trước đó, theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, TTCP đã vào làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến đất đai theo Kết luận số 2852 và bàn về thanh tra bán đảo Sơn Trà và khu đô thị Đa Phước mà hiện tại TTCP đang tiến hành.

Theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của TTCP, đó là vấn đề lớn, nổi cộm và xuyên suốt theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP thời gian qua. Kết luận thanh tra đã chỉ ra loạt sai phạm, hạn chế lớn của TP trong quản lý đất đai mà đến nay, suốt hơn 7 năm, địa phương này vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng Khóa XXI vừa diễn ra cách đây ít ngày, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của TTCP là "nút thắt" lớn. Việc tháo gỡ được "nút thắt" này là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án, phát triển mạnh lĩnh vực xây dựng, dịch vụ du lịch...

Sau khi Kết luận số 2852/KL-TTCP của TTCP về các sai phạm đất đai trên địa bàn Đà Nẵng được công bố từ ngày 2/11/2012, chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế và tồn tại lớn trong công tác quản lý đất đai của địa phương này. Trong 7 năm qua, Đà Nẵng vẫn đang thực hiện khắc phục hoàn thành các nội dung theo kiến nghị của kết luận.

Với các nội dung thuộc thẩm quyền của TP thì tập trung giải quyết hoàn thành trong năm 2019; đối với các nội dung còn vướng mắc nhưng vượt thẩm quyền giải quyết của TP thì Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP đăng ký lịch và chuẩn bị nội dung để Thường trực Thành ủy làm việc với TTCP và các bộ, ngành Trung ương có liên quan đề nghị tháo gỡ. 

UBND TP Đà Nẵng cho biết, về thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP, địa phương đã thực hiện xong và có hiệu quả nhiều nội dung. Trong đó, đã tổ chức kiểm điểm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP (giai đoạn 2003-2011); giải quyết dứt điểm 15 vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài; điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của UBND TP.

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, về đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án trên địa bàn; chấm dứt việc các công ty, ban quản lý ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; thu hồi, hủy bỏ quyết định về giảm 10% tiền sử dụng đất khi nộp đủ tiền sử dụng đất, chấm dứt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn lâu dài đối với đất có mục đích sản xuất kinh doanh...

TP cũng đã thu hồi cho ngân sách số tiền hơn 812 tỷ đồng; trong đó, đối với các dự án thất thu theo kết luận thanh tra đã thu nộp ngân sách hơn 632 tỷ đồng; thu hồi tiền giảm 5% và 10% tiền sử dụng đất được hơn 179 tỷ đồng. 

UBND TP đã thực hiện rà soát xác định lại giá đất 8 dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP. Đó là số tiền phải thu hồi vào ngân sách theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tương đối lớn nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp, cá nhân; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư...

Thực tế các nhà đầu tư sơ cấp đã chuyển quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Mặc dù có một số nhà đầu tư thứ cấp có nguyện vọng nộp số tiền thất thu, cũng như tiền giảm 5% và 10% tiền sử dụng đất nhưng cơ quan chức năng không có cơ sở để thu.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ghi nhận những nỗ lực của TP trong việc thực hiện Kết luận thanh tra 2852 và đã có nhiều biện pháp  khắc phục những sai phạm trước đây, thu hồi một phần tiền thất thoát theo kết luận. Tuy vậy, đến nay, nhiều trường hợp vẫn chưa thể thực hiện theo kết luận của TTCP vì hầu hết đều là các tồn tại lịch sử cách nay nhiều năm, còn nhiều vấn đề vướng mắc về cơ chế, do chồng chéo các quy định của pháp luật; việc xử lý không thuộc thẩm quyền ... 

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo TP cần khẩn trương thực hiện các vấn đề đã rõ theo kết luận thanh tra; rà soát phân loại những trường hợp cụ thể, giải quyết những trường hợp theo đúng thẩm quyền. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì cũng cần làm việc với các bộ, ngành liên quan để thống nhất báo cáo kiến nghị, đề xuất chung.

Ngọc Phó