Như Báo Thanh tra phản ánh, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận một số nội dung tố cáo, trong đó chỉ rõ Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội thực hiện việc trông giữ ô tô, xe máy tại vị trí đất thực hiện dự án xây dựng Văn phòng và dịch vụ thương mại tại Khu B số 434 đường Trần Khát Chân là không đúng mục đích sử dụng. UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu tại kết luận thanh tra.

Mới đây, Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội có Văn bản số 105 cho biết, Công ty được UBND Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng giai đoạn 2 (khu B) Văn phòng cho thuê và Dịch vụ thương mại theo Công văn số 5621/UB-XDĐT ngày 26/12/2005.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000160 ngày 28/5/2008. 

Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 06/GPXD ngày 19/1/2011. 

Sau khi có Giấy phép xây dựng, Công ty đã tiến hành triển khai tổ chức thi công dự án và đã gửi thông báo khởi công đến UBND phường sở tại (phường Phố Huế) tại văn bản ngày 30/5/2011.

Trong quá trình triển khai thi công dự án, qua tìm hiểu, đơn vị được biết UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng (QHXD) Hà Nội rà soát lại quy hoạch công năng sử dụng các ô đất (khu đất) trên địa bàn. Trong đó có khu đất tại khu B số 434 Trần Khát Chân được Viện QHXD Hà Nội đang trình thành phố có ghi ký tự là THPT (trường học).

Trong lúc chờ kết luận của các sở, ban, ngành về quy hoạch đối với dự án nên các công việc thực hiện chưa thể triển khai tiếp tục.

Ngày 15/12/2016 tại Thông báo số 503/TB-UBND, UBND thành phố Hà Nội đã kết luận: Đồng ý với báo cáo đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc cập nhật dự án đầu tư xây dựng công trình văn phòng và dịch vụ thương mại tại khu B số 434 đường Trần Khát Chân, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng vào Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000 và giao cho Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện QHXD Hà Nội thực hiện việc cập nhật quy hoạch theo quy định.

Sau khi nhận được Thông báo số 503/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội, phía Công ty đang khẩn trương tiếp tục triển khai dự án.

Hiện nay, khu đất 434 Trần Khát Chân do Công ty quản lý thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả tiền thuê đất hàng năm đầy đủ với giá dịch vụ thương mại theo quy định của Nhà nước.

Trong lúc đang chờ triển khai thi công dự án, Công ty có sử dụng tạm diện tích khu vực dự án (khu B số 434 Trần Khát Chân) chủ yếu tập kết xe máy thi công của và là nơi để xe của cán bộ công nhân viên, khách đến liên hệ công tác. 

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội khẳng định: “Hiện nay, Công ty đã tháo dỡ toàn bộ mái che tạm ở khu vực dự án. Không nhận trông xe thu tiền trong khu vực này để tiếp tục triển khai dự án”.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội thông tin thêm, sau khi tiếp nhận kết luận nội dung tố cáo của thành phố, lãnh đạo Công ty đã tiến hành họp, ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố.

Hoàng Long