Ngày 27/3/2017, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 694/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật tại dự án khu chung cư, biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quang Minh, huyện Mê Linh, do Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt làm chủ đầu tư, trong đó xác định diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho nhà đầu tư và diện tích nhà đầu tư đã đền bù, hỗ trợ có chênh lệch 4.107,1m2.

Thực hiện kết luận thanh tra, UBND thành phố đã có báo cáo nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đối chiếu giữa bản đồ địa chính hiện trạng thu hồi và tạm giao đất tại dự án khu chung cư biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quang Minh, kết quả: Diện tích đất 4.107,1m2 chưa lên phương án giải phóng mặt bằng theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ, nằm tại phía Đông Nam khu đất.

Đối với phần diện tích này, ngày 13/10/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 3812/QĐ-UBND thu hồi và tạm giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex để đền bù, giải phóng mặt bằng.

Quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, do có sự chồng chéo của 2 dự án, ngày 25/4/2006, Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex đã tiến hành đối chiếu và cũng thống nhất để cho Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt sử dụng.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tiếp tục có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2245/VPCP-V.I về việc xử lý kết luận thanh tra tại dự án khu chung cư biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quảng Minh, huyện Mê Linh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, UBND TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 240/BC-UBND báo cáo về việc xử lý kết luận thanh tra tại dự án khu chung cư biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quang Minh.

Theo đó, UBND thành phố tiếp tục tiến hành rà soát việc chuyển giao 4.107,1m2 đất giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex và Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt.

Kết quả, diện tích đất 4.107,1m2 chưa lập phương án giải phóng mặt bằng nằm tại phía Đông Nam khu đất, phần tiếp giáp với dự án khu nhà ở để bán Quang Minh do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex làm chủ đầu tư.

Ngày 25/4/2006, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex thống nhất chuyển giao cho Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt, nhưng không hoàn trả kinh phí.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quang Minh được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UB ngày 25/5/2006, 4.107,1m2 đất bao gồm: 1.000m2 nằm trong 44.284,2m2 đất Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt đang thuê theo Hợp đồng thuê đất số 839/HĐ-TĐ ngày 13/12/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc. 

Theo Quyết định số 1176/QĐ-UB, diện tích đất nêu trên thuộc một phần ô đất 5.560,9m2 có chức năng công cộng dịch vụ; 150m2 nằm trong 39.924,2m2 đất thương phẩm giao trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc quản lý; 2.957,1m2 là đất hạ tầng kỹ thuật, giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cục Thuế TP Hà Nội đã đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng đối với Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt theo quy định. Công ty đã nộp đủ số tiền nợ vào ngân sách Nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ là 34,739 tỷ đồng.

Tại báo cáo, UBND TP Hà Nội báo cáo, đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét, chấp thuận đề nghị cho Công ty Cổ phần ĐTXD Long Việt được tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 4.107,1m2 đất do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex đã thống nhất chuyển giao và đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất tại Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 17/11/2006.

Hoàng Long