UBND TP Hà Nội giải thích: Diện tích đất (khoảng 4.107,1m2) chưa lên phương án giải phóng mặt bằng theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ, nằm tại phía Đông Nam khu đất (phần tiếp giáp với dự án Khu nhà ở để bán Quang Minh do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex làm chủ đầu tư).

Đối với phần diện tích này, ngày 13/10/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 3812/QĐ-UBND thu hồi và tạm giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex để đền bù giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở để bán tại Khu đô thị Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh và Quyết định số 1073/QĐ-UB ngày 2/4/2004 phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex đã chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt; không có thắc mắc khiếu kiện.

Quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, do có sự chồng chéo của 2 dự án, ngày 25/4/2006, Công ty Long Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Vinaconex đã tiến hành đối chiếu và cùng thống nhất để cho Công ty Long Việt sử dụng.

Ngày 17/11/2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao diện tích 4.107,1m2 nói trên cho Công ty Long Việt thực hiện dự án tại Quyết định số 2982.

Như vậy, toàn bộ diện tích đất đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty Long Việt thực hiện dự án.

Căn cứ kết quả rà soát nói trên và căn cứ tình hình thực tế, UBND TP Hà Nội kính đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho phép Công ty Long Việt tiếp tục quản lý, sử dụng khu đất thực hiện Dự án khu biệt thự, nhà vườn, dịch vụ giải trí, du lịch Quang Minh tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.

Về thu hồi tiền thuế nợ đọng của Công ty Long Việt, cơ quan Thuế TP Hà Nội đã áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ: Xác định số nợ; Phát hành thông báo nợ thuế, tiền chậm nộp hàng tháng; đã mời công ty làm việc trực tiếp đế quán triệt, đôn đốc thu nợ; ban hành quyết định cưỡng chế tài khoản và cưỡng chế hóa đơn; tiếp đó đã đề nghị đơn vị cung cấp thông tin về danh mục tài sản để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ bằng biện pháp kê biên tài sản và cung cấp thông tin về tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân bên thứ ba nắm giữ để cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi đối với bên thứ 3 theo quy định.

Đến nay, Công ty Long Việt đã nộp 13,9 tỷ đồng trên tổng số 34,7 tỷ đồng tiền nợ thuế. UBND TP Hà Nội đã đôn đốc cơ quan Thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hồi theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 27/3/2017, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 694/KL- TTCP về việc chấp hành pháp luật tại Dự án khu chung cư, biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải trí Quang Minh, huyện Mê Linh do Công ty Long Việt làm chủ đầu tư; trong đó xác định, diện tích đất UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho nhà đầu (409.134,7m2) và diện tích nhà đầu tư đã đền bù, hỗ trợ (405.027,6m2) có chênh lệch 4.107,1m2. Chỉ đạo về xử lý sau thanh tra tại dự án này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao UBND TP Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đã giao trên thực tế cho Công ty Long Việt với diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thu hồi đất để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế địa phương; Chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội thu hồi tiền thuế nợ đọng của Công ty Long Việt theo đúng quy định của pháp luật…

Đan Quế