Chưa chấp hành đầy đủ quy định về thuế

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính tại một số đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh chỉ ra một số thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Cụ thể, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bắc Ninh, qua kiểm tra, xem xét đối với các khoản thu tiền liên kết với các trường đại học trong 2 năm 2015, 2016, đơn vị này đã không kê khai nộp đủ tiền thuế TNDN đối với Nhà nước theo quy định.

Tương tự, tại Trường THPT Tiên Du số 1, tiền thuế GTGT tại các phiếu chi sửa chữa của nhà trường, đơn vị thi công xuất hóa đơn GTGT còn thiếu số thuế phải nộp…

Việc thu tiền dạy thêm, học thêm và tiền liên kết đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho học sinh, đoàn thanh tra xác định số tiền thu tại các trường THPT và Trung tâm GDTX là hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục với quan điểm thu đủ chi và trong dự toán các khoản thu và nội dung chi không xác định phải nộp thuế TNDN.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật về thuế và quy định của tỉnh Bắc Ninh, đoàn thanh tra yêu cầu, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cập nhật thường xuyên về chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ thuế, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiêm túc và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

100% công trình quyết toán sai

Ngoài thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, đoàn thanh tra cũng tiến hành thanh tra quản lý đầu tư 13 công trình xây dựng cơ bản, phát hiện 100% công trình do Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư đều có quyết toán sai.

Đoàn thanh tra khẳng định, Sở GD&ĐT Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc đã có thiếu sót trong việc lập dự toán thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình dẫn tới sai sót trong áp dụng định mức chi phí, khối lượng, đơn giá chủng loại vật tư ở tất cả các công trình. Số tiền phải thu hồi gần 300 triệu đồng.

Căn cứ vào giá trị quyết toán, bảng dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đồng thời, kiểm tra khối lượng, đơn giá quyết toán, đoàn thanh tra xác định các lỗi sai như: Chênh lệch đơn giá cửa gỗ, quạt trần trên thông báo giá; chênh lệch giá lắp lan can sảnh chính, chênh lệch đơn giá đào thủ công với đào máy; chênh lệch giá gạch; hệ số nhân công xây lắp giữa hạng mục xây mới và hạng mục cải tạo…

Cá biệt, tại công trình cải tạo sân vườn, bồn hoa, rãnh thoát nước do Trung tâm GDTX huyện Thuận Thành làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra phát hiện, một số cấu kiện tại hiện trường không đúng như khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán và đơn giá, định mức áp không đúng theo hướng dẫn.

Tại một số công trình, chiều dày lớp bê tông lót sàn tầng 1 không đạt chiều dày theo quyết toán…

Đoàn thanh tra kiến nghị, thu hồi số tiền gần 300 triệu đồng do thanh toán sai khối lượng, đơn giá, định mức; thu hồi gần 18 triệu đồng do thiếu sót trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Về trách nhiệm hành chính, kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh xem xét kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chậm thực hiện kết luận thanh tra

Tính đến thời điểm thanh tra, Sở GD&ĐT Bắc Ninh còn phải thực hiện 2 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. Trong đó có kết luận từ năm 2008 đến nay đã 10 năm nhưng vẫn chưa thực hiện thu hồi xong số tiền mà đoàn thanh tra kiến nghị. Cụ thể:

Ngày 22/4/2008, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ban hành kết luận thanh tra số 05 về việc mua sắm thiết bị giáo dục để đổi mới chương trình dạy học tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tồn đọng chưa thực hiện thu hồi xong số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, còn Kết luận số 08 năm 2014 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng còn tồn đọng số tiền hơn 91 triệu đồng.

Không chỉ thế, việc thực hiện Kết luận thanh tra số 01 ngày 10/1/2018 của Thanh tra tỉnh về chấp hành chính sách, pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu tại Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng được thực hiện… chậm trễ.

Để tìm hiểu thông tin về việc triển khai thực hiện kết luận này, PV đã nhiều lần liên hệ và đề nghị Sở GD&ĐT Bắc Ninh cung cấp báo cáo sau thanh tra, nhưng đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, chưa tập hợp báo cáo xong do đến nay vẫn còn 1 số đơn vị chưa nộp lại đủ số tiền theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Hải Hà