Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực công tác cán bộ,  tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của công dân trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ của thành phố, thị xã, các huyện trực thuộc.

Huyện Ea Kar có 23 trường hợp được bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Krông Bông có 28 trường hợp chưa qua bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Cư M’gar có 21 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 9 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 5 trường hợp chưa qua bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Ea Soúp có 1 trường hợp chỉ có bằng trung cấp (chưa đúng về trình độ chuyên môn) và 6 trường hợp chưa đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; thành phố Buôn Ma Thuột có 2 trường hợp chưa qua bồi dưỡng trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục các chức danh, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường TH, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục các huyện cũng phát hiện nhiều cán bộ chưa đủ điều kiện. 

Huyện Cư M’gar có 53 trường hợp chưa qua bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục, 14 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 51 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ; huyện Krông Bông có 32 trường hợp chưa qua bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục, 81 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 38 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học...

Trước kết quả thanh kiểm tra, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng trên, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục, kịp thời xử lý những sai sót, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

                                                                                          Trần Thọ