Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình có chủ đầu tư là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Ninh Bình theo Quyết định 1410/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng LĐTBXH. Công trình cấp III với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 28/6/2018, tại Quyết định số 818/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH, điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán công trình xuống còn hơn 72 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án.

Theo Kết luận thanh tra số 47/KL-Ttr, ngày 30/1/2019 của Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH,  dự án còn nhiều sai phạm, thiếu sót như:

Không tổ chức lập, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 46 Luật Xây dựng 2003.

Không ghi nhật ký khảo sát xây dựng theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Lập, phê duyệt dự toán chưa dựa trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng của công trình theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 32/2015/NĐ ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể: Không tổ chức khảo sát bãi đổ đất, không có văn bản thể hiện việc xác định cự ly vận chuyển, tính toán sai khối lượng ép trước cọc bê tông cốt thép và vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ, tính khối lượng đào bằng nhân công không có cơ sở đối với công tác đào móng công trình…

Nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thi công thực tế, số tiền chênh lệch chi phí đầu tư xây dựng là hơn 161 triệu đồng.

Việc giám sát thi công xây dựng công trình chưa đảm bảo các yêu cầu trong thời gin thực hiện thi công công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 120 Luật Xây dựng 2014.

Từ rất nhiều sai phạm, thiếu sót kể trên, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, thu hồi số tiền sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến sai phạm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ LĐTBXH.

Vậy nhưng, đến cuối tháng 5/2019, khi phóng viên làm việc với Sở LĐTBXH Ninh Binh, đại diện Sở cho biết: Đến thời điểm này, các đơn vị có liên quan đến sai phạm phải thực hiện theo kiến nghị của đoàn thanh tra, chưa thực hiện khắc phục theo kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra của Sở, mặc dù đã đôn đốc nhắc nhở, khi nào có kết quả sẽ báo cáo sau.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trung Hà