Về công tác cấp phép xây dựng, từ năm 2013 - 2016 chưa tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép qua bộ phận một cửa là vi phạm Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng.

Một số hồ sơ xin cấp phép thiếu bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt chính, bản vẽ móng… chưa đủ điều kiện cấp phép nhưng vẫn được cấp phép, một số công trình đã được cấp phép nhưng xây dựng sai phép so với giấy phép.

Ngoài ra còn tồn tại một số công trình xây dựng không có giấy phép, xây dựng vi phạm chỉ giới quy hoạch, chậm nộp thuế xây dựng cơ bản…

Trong công tác chi phí quản lý dự án cũng còn nhiều thiếu sót, như: Chứng từ chi qua các năm của các ban quản lý về mục đích chưa phản ánh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, kế toán của các ban còn bỏ quên các nguyên tắc cơ bản, chưa hiểu hết các công việc quản lý công trình, dự án xây dựng cơ bản của ban quản lý làm những gì.

Hệ luỵ là có ban quản lý, chi phí quản lý của 7 công trình từ năm 2013 đến nay chưa chi, vì chưa biết chi thế nào.

Đối với các công tác đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình, dự án của UBND huyện Hoà An, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số mâu thuẫn, như: Tất cả các công trình có công tác đổ thải, hồ sơ không chỉ rõ vị trí đổ thải, nhưng vẫn tính được cự ly vận chuyển đổ thải.

Các công trình và nhất là công trình giao thông nông thôn không khảo sát địa chất, chỉ quan sát các vết lộ địa tầng trong đó có công trình tư vấn thiết kế yêu cầu và có công trình không yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá lại địa chất làm cơ sở thanh toán và thực tế các đơn vị không đánh giá lại địa chất làm cơ sở thanh toán.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế một số công trình đoàn thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, gồm: Các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện nhưng chưa gửi kết quả phê duyệt báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh là vi phạm Quyết định 1881/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng.

Còn có thiếu sót về hồ sơ, tư vấn, nhà thầu tính thiếu, tính sai nhưng chủ đầu tư, cơ quan thẩm định, tổ chấm thầu rà soát đã bỏ lọt.

Nhiều công trình thi công thiếu khối lượng và không đánh giá lại địa chất để làm cơ sở thanh toán là do nhà thầu chưa tự giác, tư vấn giám sát và chủ đầu tư giám sát, quản lý chưa chặt chẽ.

Việc phân chia gói thầu trên cùng một tuyến và một thời điểm chưa có căn cứ thuyết phục…Những tồn tại, thiếu sót trên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và cơ quan thẩm định.

Trao đổi với ông Bế Đăng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện Hoà An, PV được biết: Liên quan đến tồn tại, thiếu sót theo kiến nghị của đoàn thanh tra có 22 đơn vị tổ chức, đến ngày 7/9/2018 đã có 7 đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra khắc phục được 51 triệu đồng/253 triệu đồng. Chưa có tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm tiến hành kiểm điểm.

Việc nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình, dự án “thi công thiếu khối lượng” liệu có ảnh hưởng đến chất lượng công trình? Việc xử lý dừng lại ở mức thu hồi số tiền tương đương với khối lượng thi công thiếu liệu có tương xứng với hành vi? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Cao Bằng.

Thành Nam