Bà Vũ Thị Ái Duyên được UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL từ tháng 6/2017.

Trước đó, bà Duyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông.

Quyết định 1547 nêu rõ, bà Vũ Thị Ái Duyên bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Nông kể từ ngày 1/10/2018. 

Quá trình đương nhiệm, Giám đốc này đã vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ, theo kết luận của cấp có thẩm quyền. 

Bà Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đắk Nông. 

Nhiệm vụ cụ thể của bà Duyên thời gian tới sẽ do lãnh đạo Sở VH-TT&DL phân công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã có quyết định giao công việc phụ trách Sở VH-TT&DL đối với ông Lê Ngọc Quang, hiện đang là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL.

                                                                            Trần Thọ