Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng bài “Cách chức Chủ tịch UBND xã và kỷ luật hàng loạt thuộc cấp” ở Thanh Hóa, nội dung phản ánh việc các ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Dân Lực (nguyên là Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông) bị cấp trên ra quyết định cách chức.

Ngoài ra, các lãnh đạo chủ chốt của xã Khuyến Nông là ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã kỷ luật khiển trách; ông Lã Ngọc Tuyên, kế toán bị kỷ luật cảnh cáo; bà Lê Thị Ngọc, cán bộ địa chính bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến nhiều sai phạm mà nhân nhân tố cáo.

Những người này bị kỷ luật do mắc nhiều sai phạm mà cơ quan thanh tra đã chỉ rõ. Cụ thể: Thanh tra việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ di dời 20 ngôi mộ thuộc dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua xã Khuyến Nông. Tổ kiểm kê thuộc Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Triệu Sơn đã tiến hành kiểm kê; quá trình kiểm kê, xác định có 20 ngôi mộ vô chủ thuộc địa phận xóm 5, xã Khuyến Nông.

Ngày 17/4/2015, trên cơ sở kết quả kiểm kê, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường GPMB đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn đoạn qua xã Khuyến Nông. Tại quyết định này, Chủ tịch UBND huyện đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời 20 ngôi mộ trên, với số tiền là 20 triệu đồng.

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện, ngày 12/8/2015, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Triệu Sơn đã thanh toán cho UBND xã Khuyến Nông là 20 triệu đồng (người nhận tiền là ông Lê Huy Đạt, thủ quỹ ngân sách xã). Ông Đạt đã nộp số tiền trên vào ngân sách xã. 

Ngày 27/8/2015, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông có Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát công tác di dời mộ phục vụ việc GPMB đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, giao công chức địa chính lập dự toán kinh phí và hợp đồng với ông Nguyễn Đăng Đạo ở xóm 5, xã Khuyến Nông (thời điểm này ông Đạo đang làm xóm trưởng) để di dời 20 ngôi mộ trên. 

Quá trình thực hiện ông Nguyễn Đăng Đạo phát hiện khu vực đất trên không có mộ như trong biên bản kiểm kê khối lượng của Hội đồng Bồi thường GPMB huyện lập và báo cáo UBND xã.

Sau khi nhận được báo cáo của ông Nguyễn Đăng Đạo và công chức địa chính xã, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông đã chỉ đạo cho dừng việc di dời, không thanh toán cho ông Đạo và báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khuyến Nông xã đã thống nhất cho rút số tiền 20 triệu đồng di dời mộ nêu trên và giao UBND xã quản lý (thể hiện tại biên bản họp Ban Thường vụ Đảng uỷ ngày 2/10/2017 và ngày 22/10/2018).

Ngày 26/12/2016, ông Nguyễn Đăng Đạo có giấy đề nghị thanh toán (kèm theo dự toán kinh phí, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng).

Ngày 20/12/2017, UBND xã lập Phiếu chi số 331-PC, người nhận tiền là ông Nguyễn Đăng Đạo, xóm 5, xã Khuyến Nông. Lý do chi, thanh toán hợp đồng di dời mộ GPMB làm đường Nghi Sơn, Sao Vàng, số tiền 20 triệu đồng, cuối trang có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch UBND xã, Kế toán, thủ quỹ và người nhận tiền.

Qua xác minh của đoàn thanh tra cho thấy, số tiền 20 triệu đồng kinh phí hỗ trợ di dời mộ vô chủ, ông Nguyễn Đăng Đạo chưa nhận. Số tiền trên đang được thủ quỹ ngân sách xã quản lý. UBND xã Khuyến Nông không phải di dời mộ, nhưng vẫn lập khống hồ sơ để thanh toán cho ông Nguyễn Đăng Đạo, trong khi ông đã chết (theo Giấy chứng tử ông Nguyễn Đăng Đạo chết thời điểm tháng 6/2017) là không đúng quy định của Luật Kế toán. 

Theo cũng kết luận thanh tra, đến nay, số tiền 20 triệu đồng đã hết nhiệm vụ chi, nhưng UBND xã không hoàn trả số tiền về Hội đồng Bồi thường GPMB huyện là không đúng qui định của Luật Ngân sách. Việc Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Khuyến Nông bàn và chỉ đạo UBND xã “cho rút số tiền 20 triệu đồng di dời mộ và giao UBND xã quản lý” là chưa đúng qui định của Luật Ngân sách. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh