Tổ Kiểm tra do ông Dương Văn Phấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng. 

Tổ có trách nhiệm kiểm tra tại đơn vị trong 10 ngày làm việc thực tế.

Trước đó, ngày 9/5/2012, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1121/KL-TTCP về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn tài trợ của nước ngoài trên địa bàn tình Ninh Bình giai đoạn 2005-2011. 

Kết luận cho thấy còn nhiều sai sót trong khâu thẩm định, phê duyệt dự án; lập thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; cũng như đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. 

Bên cạnh đó, công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình còn nhiều sai sót; việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có một số tồn tại như dự án không thuộc dự án được áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế nhưng vẫn áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế; 5/7 dự án phê duyệt kết quả chỉ định thầu không có kế hoạch đấu thầu được phê duyệt…

Thân Giang