Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực do Văn phòng Chính phủ phát hành cho biết, xét báo cáo của UBND TP Hà Nội, ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị về tài chính của UBND TP Hà Nội; đảm bảo xác định rõ vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng qui định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của Nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3.

Giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo thực hiện dứt điểm việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đối với dự án theo qui định; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND TP và cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện DA đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cuối năm 2015, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra DA đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (huyện Đông Anh, Hà Nội). Đây là DA lớn của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1997 nhưng đến năm 2002 mới bắt đầu triển khai, có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, trong đó vốn ODA (vay ưu đãi của Nhật Bản) là 18 triệu USD, vốn trong nước 104 triệu USD.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm, trong đó một số nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, điều tra, xét xử đã không được UBND TP Hà Nội đôn đốc chỉ đạo triệt để, có tính chất buông xuôi trong thời gian dài, dẫn đến việc thu hồi số tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Đan Quế