Sai phạm hàng tỷ đồng

Ngày 17/12/2015, Sở Tài chính Bắc Giang ban hành kết luận thanh tra ngân sách Nhà nước huyện Yên Dũng.

Đoàn thanh tra phát hiện một số chỉ tiêu ngân sách đơn vị quyết toán cao hơn dự toán giao. Trong 2 năm 2013, 2014 , UBND huyện sử dụng ngân sách huyện hỗ trợ một số đơn vị không thuộc phân cấp nhiệm vụ chi của huyện theo quy định và cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, nguồn dự phòng ngân sách Nhà nước bị sử dụng trái quy định với tổng số tiền 715 triệu đồng.

Chưa hết, một số đơn vị sử dụng tiền sử dụng đất không có nội dung chi theo quy định lên đến 3 tỷ đồng.

Qua kiểm tra nguồn cải cách tiền lương, năm 2014, UBND huyện sử dụng 50% nguồn làm lương từ nguồn tăng thu ngân sách bổ sung cấp cho Văn phòng HĐND và UBND chi thường xuyên, đồng thời cấp cho các đơn vị trên địa bàn mua sắm tài sản, trang thiết bị và bổ sung chi hoạt động thường xuyên chưa đúng nội dung chi quy định lên đến 2,1 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Tài chính còn phát hiện một số đơn vị quản lý, sử dụng tiền đất công ích của xã không đúng quy định như: Xã Quỳnh Sơn sử dụng chi thường xuyên 64 triệu đồng không đúng mục đích, xã Trí Yên không nộp 825 triệu đồng vào ngân sách xã…

Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện năm 2013 - 2014. Căn cứ vào mức độ sai phạm, Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý tài chính.

Về xử lý kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính 272 triệu đồng, chuyển trả ngân sách tỉnh 500 triệu đồng và một số nội dung khác.

Sau khi Sở Tài chính ban hành kết luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phát hiện, giai đoạn năm 2011 - 2015, trong thời gian ông Nguyễn Tiến Duẩn giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, bà Vũ Thị Tiền làm kế toán đã thực hiện nhiều thủ đoạn vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả thâm hụt quỹ hơn 5 tỷ đồng…

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Sau khi ban hành kết luận, ngày 15/3/2016, Sở Tài chính đã có Văn bản số 327/STC-TTrTC đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng thực hiện các kết luận thanh tra.

Ngày 13/10/2016, Sở Tài chính tiếp tục cử tổ công tác xuống làm việc với UBND huyện Yên Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện thực hiện đầy đủ kiến nghị xử lý kinh tế, hành chính, xử lý khác và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tài chính.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Chi, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, trưởng đoàn thanh tra cho biết, sau 3 năm kết luận thanh tra ban hành, mặc dù Sở nhiều lần đôn đốc, UBND huyện Yên Dũng vẫn chưa có báo cáo đầy đủ việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở.

Mới đây, Sở Tài chính Bắc Giang tiếp tục có Văn bản số 514/STC-TTr gửi ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, nêu rõ: Qua theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại huyện Yên Dũng, Sở Tài chính xác định đơn vị cơ bản đã thực hiện thu hồi và nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản tiền sai phạm. Tuy nhiên, Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo đầy đủ của UBND huyện Yên Dũng về kết quả thực hiện các biện pháp xử lý theo kết luận.

Sở Tài chính yêu cầu ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả việc thực hiện các biện pháp xử lý bằng văn bản về Sở Tài chính.

Theo tài liệu do Thanh tra Sở Tài chính cung cấp, phóng viên ghi nhận, mặc dù để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về tài chính nhưng UBND huyện Yên Dũng chưa có văn bản báo cáo về việc kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Thông tin về việc thiếu nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, UBND huyện đang tiến hành rà soát các nội dung tồn tại.

Ông Trịnh Văn Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang thông tin, Thanh tra tỉnh đang có đoàn thanh tra tại huyện Yên Dũng. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Dũng để có cơ sở thông tin tới cơ quan báo chí, báo cáo UBND tỉnh.

Tại buổi trả lời ý kiến cử tri ngày 27/4/2017, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết, tại một số địa phương, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra chưa thường xuyên, thiếu toàn diện. Việc xem xét xử lý hành chính đối với một số tập thể, cá nhân có sai phạm còn nương nhẹ nên chưa đủ sức răn đe...

Thanh tra tỉnh đề xuất tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, trong đó có việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kết luận, quyết định sau thanh tra. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp né tránh, đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện.

Hoàng Long