Kết quả, ông Phạm Hữu Chánh - Hiệu trưởng bị phê bình nghiêm khắc và bị thu hồi tiền học phí tiến sĩ. Đồng thời, ông Trương Thành Trung - Phó Giám đốc phân hiệu phía Nam cũng bị áp dụng biện pháp tương tự.

Phê bình nghiêm khắc Hiệu trưởng Trường CĐĐS 

Từ tháng 4/2017, Tổng Công ty ĐSVN nhận được đơn thư nặc danh phản ánh vấn đề liên quan tới việc đi nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài của ông Chánh - Hiệu trưởng Trường CĐĐS và ông Trung - Phó Giám đốc phân hiệu phía Nam.

Tổng Công ty ĐSVN đã thực hiện rà soát, đánh giá nhằm làm rõ các nội dung nêu cụ thể trong đơn thư và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo yêu cầu.

Tổng Công ty ĐSVN cho biết đã yêu cầu ông Chánh (cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý) báo cáo giải trình và nộp văn bằng tiến sĩ quản lý giáo dục, bảng kết quả học tập do Trường Đại học công lập Khoa học và Công nghệ Neuva Ecija cấp để làm căn cứ gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề nghị xem xét có được công nghệ văn bằng Tiến sĩ tại Việt Nam hay không?

“Căn cứ theo Công văn trả lời số 1720/QLCL-CNVB ngày 27/11/2017 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã phê bình nghiêm khắc ông Chánh vì thiếu cẩn trọng trong việc nghiên cứu kỹ trường, chương trình giáo dục và hình thức đào tạo cũng như các điều kiện để công nhận bằng tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, làm ảnh hưởng đến tổ chức và người đứng đầu Trường CĐĐS” - Văn bản trả lời của Tổng Công ty ĐSVN gửi đến Báo Thanh tra ngày 11/10/2018 nêu rõ.

Thu hồi số tiền học tiến sĩ

Theo văn bản của Tổng Công ty ĐSVN, do “có vấn đề” trong việc lựa chọn chương trình và hình thức đào tạo cũng như các điều kiện để công nhận bằng tiến sĩ tốt nghiệp, nên cơ quan này đã yêu cầu ông Chánh phải hoàn trả cho Trường CĐĐS tất cả số tiền học phí và các chi phí liên quan trong quá trình theo học tại Trường Đại học công lập Khoa học và Công nghệ Neuva Ecija.

Đối với trường hợp của ông Trung - Phó Giám đốc Phân hiệu phía Nam (cán bộ do Trường CĐĐS quản lý), Tổng Công ty ĐSVN giao Trường CĐĐS xem xét, giải quyết theo thẩm quyền tương tự trường hợp ông Chánh.

Sau khi thực hiện công tác xác minh và kết luận nội dung đơn thư, cuối tháng 12/2017 Tổng Công ty ĐSVN đã ban hành thông báo về việc xem xét trách nhiệm các cá nhân của Trường CĐĐS trong việc đi học tiến sĩ nói trên, đồng thời yêu cầu trước 25/12/2017 phải báo cáo.

Thế nhưng, mới đây, khi phóng viên liên hệ với Hiệu trưởng Trường CĐĐS để tìm hiểu các thông tin thực hiện kết luận và thông báo xem xét trách nhiệm nói trên thì người đứng đầu Trường CĐĐS từ chối việc bố trí thời gian làm việc và chỉ “chốt lại” các vấn đề đã được Tổng Công ty ĐSVN kết luận.

Mới đây, tiếp tục xuất hiện nội dung đơn thư của giáo viên Trường CĐĐS phản ánh, tố cáo vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến các lãnh đạo thuộc đơn vị này chưa được giải quyết triệt để như: Trong thời gian chờ kết quả trả lời từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về chương trình tiến sĩ của ông Chánh và ông Trung, cũng như thời gian xác minh vụ việc của cấp có thẩm quyền thì ông Trung vẫn được ký quyết định nâng lương trước thời hạn. 

Bên cạnh đó, một số việc thanh toán chi phí đi học có dấu hiệu sai phạm, vượt thẩm quyền chưa được làm rõ cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. 

Đặc biệt, sau khi vụ việc được kết luận thì hiện nay có biểu hiện trù dập cán bộ khi Trưởng khoa Đường sắt đô thị - tiến sĩ duy nhất của Trường này bị điều chuyển về Trung tâm Đường sắt đô thị, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế (phụ trách khu vực phía Nam), sau đó lại tiếp tục được điều chuyển về làm nhiệm vụ của nhân viên giáo vụ... gây dư luận, bức xúc của không ít giáo viên, cán bộ, người lao động tại trường.

Có thể thấy, việc vào cuộc xác minh và kết luận nội dung ban đầu của Tổng Công ty ĐSVN là kịp thời. Thế nhưng, những vấn đề đơn thư phát sinh, cần tiếp tục được cơ quan này xác minh, kết luận và công khai trả lời giúp ổn định đơn vị trực thuộc, tránh phát sinh kéo dài, phức tạp.

Tràng An