82 doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm của đơn vị mình, bao gồm cả tiền lãi chậm nộp tính đến ngày 30/9/2017 là 73,26 tỷ đồng cho quỹ BHXH TP.

Theo Phó Giám đốc phụ trách BHXH TP Nguyễn Thị Lộc: Tính đến 31/12/2017, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn TP là 194.742 tỷ đồng, trong đó có những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động không còn giao dịch với cơ quan BHXH, có doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng tiền BHXH, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như hoạt động của quỹ BHXH TP.

Cơ quan BHXH TP đang quản lý 9.463 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 341.613 người tham gia.

Đoàn thanh tra đã tiến hành xem xét, thanh tra 82 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm nộp tính đến ngày 30/9/2017 là 73,26 tỷ đồng.

Ngày 1/12/2017, đoàn thanh tra công bố Quyết định số 3125/QĐ-CT thanh tra đối với 82 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm và đề nghị 82 doanh nghiệp khẩn trương nộp các khoản nợ bảo hiểm về quỹ BHXH TP.

Tại buổi làm việc, có nhiều doanh nghiệp đã cam kết sau buổi làm việc sẽ nộp về quỹ bảo hiểm TP.  

Khi liên ngành đến thanh tra có đơn vị nộp được ít, có đơn vị chưa nộp được đồng nào, BHXH TP liên tục gửi thông báo đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp.

Đến nay, 61/82 doanh nghiệp đã nộp được với số tiền là 42,66 tỷ đồng. Còn 21/82 doanh nghiệp chưa nộp với số tiền là 30,6 tỷ đồng.

Phó Giám đốc phụ trách BHXH TP cho biết thêm, BHXH đã gửi danh sách 21/82 doanh nghiệp sang Công an TP để hoàn thiện hồ sơ tiến hành xử lý theo pháp luật tại các Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự.

Kim Thành