Phủ Thành Chương, nhà ca sĩ Mỹ Linh vẫn chưa xử lý

Trả lời kiến nghị cử tri đề nghị thông báo kết quả thanh tra, xử lý các vi phạm về đất đai tại Minh Trí (Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội cho biết, trong tổng số 16 nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra phải tổ chức thực hiện, hiện mới có 8 nội dung được thực hiện xong.

Các nội dung còn tồn đọng chủ yếu liên quan đến việc xử lý các công trình vi phạm, trong đó có cả Việt phủ Thành Chương, nhà ca sĩ Mỹ Linh mà kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.

Theo đó, đến nay vẫn còn 12/68 công trình vi phạm hộ dân tự tháo dỡ chưa xong; 32/68 công trình chưa tổ chức cưỡng chế.

Trong 32 công trình này, có 7 trường hợp UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành và UBND các xã triển khai thực hiện, 25 trường hợp tại xã Minh Trí có đơn thư khiếu nại, Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế và thụ lý giải quyết đơn. Với xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất của chủ sử dụng đất, UBND huyện Sóc Sơn cũng chưa thực hiện.

Cũng theo báo cáo này, sau kết luận thanh tra, UBND huyện Sóc Sơn đã tiến hành kiểm điểm xong 11/11 xã, thị trấn có rừng và 5/5 đơn vị do UBND huyện quản lý.

Về mặt chính quyền, đã khiển trách 29 cán bộ; cảnh cáo 7 người, cách chức 1 người thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, buộc thôi việc 2 người. Cùng với đó, đã xem xét trách nhiệm với 82 đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý. Trong đó, kỷ luật 38 người (cách hết các chức vụ trong đảng 3 người, cảnh cáo 9 người; khiển trách 26 người), còn 44 trường hợp không kỷ luật mà kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã có thông báo kết luận yêu cầu Ban Thường vụ huyện uỷ Sóc Sơn 3 nhiệm kỳ (từ năm 2006 đến nay) nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ có các quyết định xử lý kỷ luật 3 lãnh đạo huyện thuộc diện Thành uỷ quản lý, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 2 người. UBND TP Hà Nội cũng quyết định kỷ luật khiển trách với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giám đốc 3 Sở đều không bị kỷ luật

Với Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chu Phú Mỹ, Ban Giám đốc Sở họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ chứa nước thuỷ lợi và quản lý rừng phòng hộ.

Thực hiện Thông báo số 07 ngày 31/7/2019 của Đoàn Kiểm tra 6606 của Thành uỷ Hà Nội, Đảng ủy Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tiến hành “kiểm điểm lại” trách nhiệm của Sở và trách nhiệm của ông Mỹ cũng như Phó giám đốc Sở Nguyễn Xuân Đại, nhưng “nhất trí không thi hành kỷ luật với hai đồng chí”.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về chỉ đạo xử lý sau thanh tra, ngày 18/4/2019, Thanh tra TP Hà Nội đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội 3- PC03 Công an TP để xử lý theo quy định của pháp luật.
Với Sở Tài nguyên Môi trường, thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra TP và Thông báo số 07 của Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao; 5 Phó giám đốc Sở phụ trách, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan của Sở Tài nguyên Môi trường cũng chỉ “tổ chức rút kinh nghiệm những thiếu sót trong công tác quản lý về đất đai”.

Giám đốc Sở Xây dựng thì cũng tổ chức “rút kinh nghiệm” với Thanh tra Sở này. Theo đó, đã tổ chức kiểm điểm về chính quyền và về Đảng đối với tập thể Thanh tra Sở, chi bộ Thanh tra Sở với hình thức kiểm điểm "rút kinh nghiệm và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm" 7 cá nhân (1 Phó Chánh thanh tra Sở; 6 trưởng, phó phòng, công chức phòng Kế hoạch tổng hợp) về trách nhiệm thiếu đôn đốc, kiểm tra Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn để quản lý trật tự xây dựng trong giai đoạn từ tháng 2/2014 đến hết tháng 8/2016.

Nhiều cán bộ bị nâng mức xử lý

Trong khi đó, sau Thông báo 07, nhiều cán bộ khác bị nâng mức kỷ luật. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng ban đầu bị kỷ luật mức khiển trách. Tuy nhiên, thực hiện Thông báo số 07, bà Hằng bị “kiểm điểm lại” và đề xuất mức cảnh cáo. Nội dung này Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã làm xong.

Với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sóc Sơn, Hội đồng kỷ luật đã nhất trí đề nghị kỷ luật bà Vũ Thị Bích Thủy, Giám đốc, bằng hình thức khiến trách và không thi hành kỷ luật với 4 cá nhân là các ông, bà: Nguyễn Công Nguyên, Phó giám đốc; Phan Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc; Trần Thị Thu Hà, viên chức; Đỗ Thị Thúy Hằng, viên chức và yêu cầu 4 ông, bà này “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Sau Thông báo số 07, bà Thủy đã bị nâng lên mức kỷ luật cảnh cáo.

Cũng thực hiện Thông báo số 07, Huyện ủy Sóc Sơn ban hành quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Đội trật tự xây dựng huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đào Văn Sửu, Phó giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn.Còn với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sóc Sơn, Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Sóc Sơn đang tiến hành kiểm điểm lại để thi hành kỷ luật đảng.

UBND TP Hà Nội còn cho biết, việc kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với Giám đốc Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Sóc Sơn Nguyễn Mạnh Quân đã được thực hiện xong, với hình thức khiển trách.

Hương Giang