Theo ông Trần Ngọc Liêm, năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Petrolimex và một số đơn vị thành viên.

Sau 2 năm, tháng 5/2018, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, có báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

“Đến thời điểm này, các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cơ bản đã thực hiện xong. Đặc biệt về xử lý về cán bộ, Tập đoàn đã làm rất nghiêm túc, rất đầy đủ”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng Thanh tra, Petrolimex là một trong những đơn vị thực hiện xử lý sau thanh tra tốt. Thanh tra Chính phủ đánh giá cao. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra còn một số nội dung thực hiện còn dang dở, chưa triệt để.

Nguyên nhân thì có nhiều, cả khách quan, chủ quan và khó khăn, cần thời gian để thực hiện.

“Những việc này, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo thì phải tiếp tục thực hiện”, ông Trần Ngọc Liêm nói và dẫn ví dụ, việc thu hồi vốn đầu tư ủy thác còn dang dở; thu hồi công nợ phát sinh do bán tái xuất xăng dầu khoảng gần 300 nghìn USD mới thực hiện được hơn 22,75%.

Về kế hoạch thanh tra năm 2019, theo ông Trần Ngọc Liêm, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng, bảo đảm không chồng chéo, đúng quy định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phản hồi lại, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cho hay, sau khi có thông báo kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, đến nay Tập đoàn đã thu hồi hoàn thành xong kiến nghị.

“Trong tuần này chúng tôi sẽ tập hợp tất cả những vấn đề được thông báo sau kiểm tra về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ để tiếp tục báo cáo với Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ và Chính phủ”, ông Năm nói.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Petrolimex

Còn liên quan đến việc thoái vốn các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành nghề chính, theo ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Petrolimex, sau khi thành lập công ty cổ phần - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (2018) đến nay, tập đoàn không còn đầu tư vốn trực tiếp vào lĩnh vực hạ tầng xăng dầu.

Với lĩnh vực bảo hiểm, năm 2017, PJICO đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược nước ngoài và tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại PJICO hiện là 40,95%.

Ông Thanh cho biết, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và bảo đảm hoạt động của PJICO hiệu quả, ổn định, trên cơ sở đề nghị của Nhóm đại diện vốn Nhà nước ở Petrolimex, tháng 8/2018, Bộ Công thương đã có báo cáo Thủ tướng.

Bộ Công thương đề nghị Petrolimex được duy trì tỷ lệ sở hữu ổn định lâu dài 35,1% vốn điều lệ của PJICO.

“Khi Chính phủ có ý kiến, Petrolimex sẽ thực hiện lộ trình giảm vốn theo đúng chỉ đạo với nguyên tắc bảo đảm hiệu quả thu hồi cao nhất có thể”, Chủ tịch Tập đoàn Petrolimex nhấn mạnh.

Với lĩnh vực ngân hàng, theo ông Thanh, dự kiến trong năm 2018 sẽ hoàn thành sát nhập PGBank và HDbank. “Việc sát nhập này theo quy định sẽ tăng lợi nhuận của Petrolimex khoảng 1.000 tỷ đồng”, vị Chủ tịch Tập đoàn cho biết.

Một nội dung khác là ngày 16/7 vừa qua, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex thuộc Petrolimex.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Tổ phó Tổ công tác đề nghị, Tập đoàn thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với đó, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực điều hành, cải cách hành chính, giảm chi phí. “Đề nghị, Tập đoàn thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ và của Bộ”, ông Lục kết luận.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) có nhiều khoản giá trị lớn không đúng quy định.

Tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 171,36 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) không có sự chấp thuận của Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ.

Petrolimex cũng tăng vốn đầu tư 51 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Bất động sản Petrolimex, không có sự chấp thuận của Bộ Công thương; sử dụng vốn kinh doanh gần 232 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, không đúng với Nghị quyết của HĐQT.

Đơn vị này cũng ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án 414,66 tỷ đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng; chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Petrolimex phải thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó đầu tư chưa đúng quy định hơn 622,3 tỷ đồng; xây dựng lộ trình thu hồi các khoản đã ủy thác cho vay đầu tư xây dựng hơn 414, 6 tỷ đồng; có biện pháp thu hồi công nợ phát sinh do bán tái xuất xăng dầu 278.233 USD.

 Hương Giang