UBND TP vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai đấu giá trước các lô đất đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ tại các lô đất có ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các lô đất này đấu giá theo nguyên tắc đấu giá từng lô để rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá các lô còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị tổ chức đấu giá) thực hiện đúng, đủ các nội dung, bám sát mốc thời gian nêu trong kế hoạch để hoàn thành công tác đấu giá trong năm 2019.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, triển khai các thủ tục đấu giá theo đúng kế hoạch đấu giá.

UBND TP cũng giao Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với UBND quận 2 và các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đồng bộ các lô đất còn lại để sớm triển khai đấu giá theo đúng quy định.

Thiên Lý