Đây là việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Mỏ vàng gốc khu vực Minh Lương đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép thăm dò số 57 ngày 16/1/2006 cho Cty CP Khoáng sản 3 (sau này chuyển nhượng kết quả thăm dò cho Cty CP Vàng Lào Cai để tiếp tục lập hồ sơ khai thác). 

Trước khi cấp phép thăm dò, UBND tỉnh Lào Cai đã có thoả thuận về tọa độ, diện tích và xác định khu vực cấp phép không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

Ngày 05/6/2008, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương đã phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molibden Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT. 

Theo đó, mỏ vàng gốc Minh Lương đã được quy hoạch cấp phép khai thác trong Quy hoạch này. Trên cơ sở đó, Cty đã lập dự án đầu tư khai thác mỏ vàng Minh Lương, được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000234 ngày 18/11/2010 theo quy định.

Cty hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác theo quy định và được Bộ TN&MT cấp phép tại Giấy phép số 762/GP-BTNMT ngày 26/04/2011.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 762, diện tích khu vực khai thác là 112ha. Việc khoanh định diện tích được,phép khai thác này lả phù hợp theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan.

Tại thời điểm Cty đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác, hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác của Cty đã đủ điều kiện để tiếp nhận, thẩm định, hồ sơ. Các lý do Cty chưa khai thác hết trữ lượng được phép khai thác và đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác là phù hợp với thực tế.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, xét thấy báo cáo có việc giảm sản lượng bất thường đối với 5 khối trữ lượng nêu trên, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra thực địa tại các lò chuẩn bị và lò khai thác của Cty; rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan để xác minh thông tin nêu trên. 

Kết quả kiểm tra, đo đạc tại thực địa, tính toán các thân quặng trong các lò cho thấy báo cáo giải trình của Cty liên quan đến việc không đạt công suất thiết kế là đúng; trữ lượng đã khai thác thực tế không đạt so với trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác là có cơ sở khoa học, thực tế; việc suy giảm trữ lượng thực tế so với kết quả phê duyệt là phù hợp với quy định tại Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006; trữ lượng còn lại đề nghị gia hạn là hợp lý.

Kết quả rà soát hồ sơ như đã nêu trên cho thấy, việc Bộ TN&MT gia hạn Giấy phép khai thác vàng gốc tại khu vực Minh Lương cho Cty là có đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ- CP của Chính phủ. 

Mỏ vàng gốc Minh Lương nằm ở khu vực miền núi sâu, điều kiện đi lại khó khăn, hoạt động khai thác không có giấy phép (khai thác trái phép) đã kéo dài hàng chục năm gây khó khăn cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của UBND tỉnh Lào Cai. 

Thực tế cho thấy, sau khi được cấp cho Cty thì tình hình an ninh trật tự trong khu vực đã được cải thiện rõ rệt; nếu không giao cho doanh nghiệp quản lý, khai thác hợp pháp thì trong một thời gian ngắn sẽ tái diễn hoạt động khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên, mất ốn định an ninh trật tự trong khu vực.

Theo báo cáo của Cty, đến thời điểm tháng 5/2018, Cty đã nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm các loại thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…) trên 81 tỷ đồng theo qui định.

Vì lý do nêu trên, Bộ TN&MT thấy rằng việc gia hạn và cho phép Cty CP Vàng Lào Cai tiếp tục quản lý, khai thác mỏ vàng Minh Lương phù hợp theo qui định.

Cũng theo Bộ TN&MT, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với mỏ vàng Minh Lương.

Thân Giang