Qua thanh tra, đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và thiếu sót trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Giang. Đồng thời, kiến nghị các biện khắc phục thiếu sót, hạn chế.

Đến nay, sau hơn 6 tháng Kết luận số 640 của Thanh tra tỉnh ban hành, có một số nội dung kiến nghị xử lý đã được UBND huyện Bình Giang triển khai thực hiện nghiêm túc. Song, vẫn còn một số nội dung đang trong quá trình triển khai thực hiện hoặc chậm, khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang Nguyễn Trung Kiên cho biết, sau khi nhận được kết luận, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện tham mưu ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân có liên quan phải triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của đoàn thanh tra trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

UBND huyện đã tổ chức họp, nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra còn có những hạn chế, thiếu sót.

Liên quan đến nội dung ông Vũ Quang Đáng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang) ký quyết định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản không đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có quyết định hủy bỏ.

Ông Kiên cho biết, về việc này, cá nhân ông Đáng đã có bản tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với tập thể, cá nhân tham mưu có sai phạm liên quan được nêu trong kết luận này đều xin rút kinh nghiệm sâu sắc! Riêng đối với ông Trần Anh Tuấn, chuyên viên Phòng NN&PTNT do đã nghỉ việc nên UBND huyện không xem xét xử lý kỷ luật. Còn ông Vũ Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT), UBND huyện đã giao cho Phòng Nội vụ tham mưu biện pháp xử lý theo quy định.

UBND xã Thái Học cũng đã phối hợp với Phòng TNMT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện rà soát toàn bộ hồ sơ đã cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2015 đến hết năm 2017; đã nộp 150/202,9 triệu đồng phải nộp theo kết luận thanh tra vào ngân sách. Hiện, UBND xã đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình tại xã Thái Học không đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến nội dung lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, ông Kiên cho biết Phòng TCKH huyện đã phối hợp với Phòng TNMT huyện rà soát lại các quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Các trường hợp vi phạm khác (lấn chiếm đất đai, ký hợp đồng khoán thầu ao hồ, cho thuê trạm phát sóng BTS...), Phòng KT-HT đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện đúng quy định.

Ông Kiên cũng cho biết, từ tháng 7/2015 đến nay, việc thu phí, lệ phí đã được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Bộ phận kế toán đã rút kinh nghiệm và thực hiện đúng việc thu, chi theo Luật Tài chính trong những năm tiếp theo.

Liên quan đến kiến nghị của Thanh tra về việc xử lý đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm thuộc thẩm quyền của cấp ủy, ông Kiên cho biết Huyện ủy Bình Giang cũng đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra làm rõ đối với sai phạm của tập thể, cá nhân…

Trong quá trình tìm hiểu về việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại huyện Bình Giang, chúng tôi được biết, hiện UBKT tỉnh ủy Hải Dương đã thụ lý đơn phản ánh, tố cáo của công dân với một số cán bộ nguyên lãnh đạo UBND huyện.

Chúng tôi sẽ trở lại nội dung này khi có thông tin tiếp!

Lê Phương - Giang Thân