Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại môt số cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có 1 viên chức được bổ nhiệm không thuộc diện quy hoạch được phê duyệt. Nhà trường chưa thành lập Hội đồng Trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, việc nhà trường điều động Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành Hoa Sen sang làm Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện còn để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức công khai chưa đầy đủ về nội dung. Việc công khai chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cũng chưa thực hiện việc tổng hợp báo cáo việc thực hiện công khai theo quy định.

Bà Trịnh Thị Xim, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết, sau khi Kết luận thanh tra được ban hành, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra.

Hiện nay, một số tồn tại, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra đã được nhà trường khắc phục, giải quyết. Tuy nhiên, một số tồn tại, vi phạm khác vẫn chưa thực hiện khắc phục xong theo quy định. Nhà trường đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục, giải quyết triệt để, bà Xim cho biết.

Đối với trường hợp được bổ nhiệm không thuộc diện quy hoạch được phê duyệt, nhà trường đã thực hiện bổ sung đối với bà Trần Nguyên Hương vào danh sách quy hoạch trưởng khoa nhiệm kỳ năm 2018 - 2023. Hiện tại, bà Trần Nguyên Hương đã được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin giáo dục nghề nghiệp.

Theo bà Xim, hiện tại, nhà trường vẫn chưa thành lập Hội đồng Trường theo quy định của Luật Luật Giáo dục đại học. Lý do bởi, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã họp, xem xét tình hình thực tế, nhất trí giới thiệu 2 Phó Hiệu trưởng để giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm năm kỳ 2013 - 2018. Tuy nhiên, một phó hiệu trưởng có đơn xin không đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường, sau đó đã nghỉ hưu. Phó Hiệu trưởng còn lại đã chuyển công tác.

Trước tình hình trên, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã báo cáo tình hình trên tới Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phương hướng khắc phục, nhà trường vừa kiện toàn Ban Giám hiệu nhiệm kì năm 2018 - 2023. Nhà trường sẽ thực hiện lại quy trình thành lập Hội đồng Trường để đảm bảo đúng theo quy định.

Liên quan đến những khiếu nại, tố cáo kéo dài trong quá trình điều động cán bộ, hiện, nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.

Hoàng Long