Trước đó, UBND quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND quận Hoàng Mai tổ chức họp chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Tại buổi họp, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt đã có báo cáo về tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Trên cơ sở báo cáo của phòng tham mưu và phường, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt xử lý triệt để các công trình vi phạm xây dựng của ông Nguyễn Văn Cường, ông Nguyễn Huy Thông trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Cường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp để thẩm định, trình quận ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. UBND phường Hoàng Liệt tống đạt quyết định đến chủ đầu tư theo quy định. 

UBND phường yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ phá dỡ chuyển Phòng Quản lý đô thị thẩm định, trình lãnh đạo UBND quận phê duyệt phương án. Sau đó, UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Huy Thông, UBND phường yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, phương án phá dỡ chuyển phòng Quản lý đô thị thẩm định, trình lãnh đạo UBND quận phê duyệt. Sau đó, UBND phường tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Song song với việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND quận Hoàng Mai đã “giao Phòng Nội vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân để xảy ra tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng...”.

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm tại UBND phường Hoàng Liệt thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, gồm: Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; ông Trần Toàn Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt phụ trách công tác quản lý xây dựng, đô thị.

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, gồm: Ông Trần Văn Vịnh, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (hiện là Chủ tịch UBND phường Mai Động); bà Lê Thanh Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng (hiện là Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận); ông Hoàng Văn Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng (hiện là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận); ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng (hiện là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận)...

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu, người vi phạm viết bản kiểm điểm, tường trình, bản kiểm điểm phải đầy đủ nội dung tồn tại, vi phạm theo Thông báo số 1719/TB-UBND, đồng thời phải rõ mức tự nhận hình thức xử lý kỷ luật.

Đối với cán bộ phường Hoàng Liệt , 4 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Công chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có 4 hình thức là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. 

Cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 6 hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Hoàng Long