Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã thống nhất với nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 78/BC-TTT ngày 19/10/2018 về tổng hợp 20 kết luận thanh tra về thực hiện việc chấp hành pháp luật kế toán; bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của 20 doanh nghiệp trong 02 năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, ghi nhận và tháo gỡ những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp; tăng cường công tác tiếp nhận thông tin, xử lý nhanh chóng các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế có trọng tâm, trọng điểm bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm để chấn chỉnh nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xe máy, khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải... Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế. Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý về thuế đối với 20 doanh nghiệp theo kết luận thanh tra.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các ngành liên quan thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp và người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xử lý vi phạm và đôn đôc, theo dõi việc thực hiện của 20 doanh nghiệp đối với các văn bản yêu cầu của Sở theo kết luận thanh tra.

Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xem xét, xử lý vi phạm đối với 02 doanh nghiệp và đôn đốc thực hiện nghiêm quyết định xử lý vi phạm về lĩnh vực kế toán...

Giám đốc BHXH phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp và người lao động; thực hiện và chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức...  cho người lao động kịp thời, đúng quy định; đôn đốc và xử lý các doanh nghiệp chậm đóng BHXH theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHXH và BHTN... Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý về BHXH đối với 20 doanh nghiệp theo kết luận thanh tra.

Yêu cầu giám đốc 19/20 doanh nghiệp (trừ Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất và Thương mại Phước An) tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra tại đơn vị mình. Có biện pháp khắc phục các sai phạm, thực hiện nộp đầy đủ các khoản tiền theo các quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Danh sách 19/20 công ty/doanh nghiệp được thanh tra

STT

Tên công ty/Doanh nghiệp

Địa chỉ

Số kết luận của Chánh Thanh tra

Ngày,

tháng,

năm

1

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

06 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

04/KL-TTT

31/8/2018

2

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Ngãi

984 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

05/KL-TTT

31/8/2018

3

Công ty TNHH SXTM Hoàn Mỹ

231 Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

06/KL-TTT

31/8/2018

4

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chế biến thủy sản Hưng Phong

Lô 13-1 KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

07/KL-TTT

06/9/2018

5

Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu Vạn Lợi

Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ô, Bình Sơn

08/KL-TTT

06/9/2018

6

Công ty Cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi

1080 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

09/KL-TTT

06/9/2018

7

Công ty TNHH Xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi

285 Nguyễn Công Phương, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

10/KL-TTT

07/9/2018

8

Công ty TNHH Phú Điền

80-82 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

11/KL-TTT

12/9/2018

9

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Vận tải Đại Thành

Khối 1, thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa

12/KL-TTT

12/9/2018

10

Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Ân

QL 1A, thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, Đức Phổ

13/KL-TTT

12/9/2018

11

Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi

Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, Bình Sơn

14/KL-TTT

12/9/2018

12

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi

122 Đinh Tiên Hoàng, TP Quảng Ngãi

15/KL-TTT

12/9/2018

13

Công ty TNHH Thiên Phú

Tổ 16, đường Lý Thường Kiệt, TP Quảng Ngãi

16/KL-TTT

12/9/2018

14

Công ty TNHH Hiệp Hương

20 Quang Trung, Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

17/KL-TTT

12/9/2018

15

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát

02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi

18/KL-TTT

12/9/2018

16

Công ty TNHH Mậu dịch Tân An Phú

Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, Tư Nghĩa

19/KL-TTT

14/9/2018

17

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi

20/KL-TTT

18/9/2018

18

Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Quảng Ngãi

451 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

21/KL-TTT

19/9/2018

19

Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Quảng Ngãi

28 Hà Huy Tập, Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

22/KL-TTT

27/9/2018

Thanh Lương