Trước đó, vào ngày 30/8, Bộ GD&ĐT đã ký công văn thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật 13 công chức của Bộ liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng Thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt Quy chế Thi; công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông báo xem xét kỷ luật đối với 13 người.

Thời điểm vi phạm là tháng 6/2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29/7/2019. Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 7, Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Trong 13 công chức của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử 2018 có nhiều người là Cục trưởng; Phó Cục trưởng; Vụ trưởng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các trưởng phòng, phó trưởng phòng....

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tối ngày 30/8, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo về việc xem xét thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của cá nhân liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An cho biết, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức họp kiểm điểm và báo cáo kết quả. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý Nhà nước liên quan đến tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2018.

"Đây chưa phải là các công chức bị kỷ luật, mà chỉ là một bước trong quy trình xem xét kỷ luật công chức theo quy định. Hội đồng Kỷ luật của Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, đánh giá công tâm, khách quan để tư vấn cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định thấu tình, đạt lý" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản trên, nhiều ý kiến cho rằng, quy trình xử lý kỷ luật như vậy là chưa chặt chẽ về mặt pháp lý, không thỏa đáng, gây ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ.

Theo nguồn tin của Báo Thanh tra, ngày 9/9/2019, Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ quyết định về việc thành lập Hội đồng Kỷ luật công chức và thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức đối với 13 công chức của Bộ GD&ĐT để thực hiện quy trình xem xét trách nhiệm theo đúng yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hải Hà