Ngoài một loạt sai phạm liên quan đến công trình, dự án đã nêu thì Kết luận thanh tra số 3839 còn chỉ ra các nội dung sai phạm khác và chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm cần làm rõ.

Về thu ngân sách, một số chỉ tiêu chưa sát với thực tế, chưa bao quát hết số thu so với khả năng thực hiện, cụ thể: Thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu hoa lợi công sản, quỹ công ích; thu khác ngân sách…

Về chi ngân sách, UBND quận Bắc Từ Liêm phân bổ dự toán năm 2014, 2015 cho một số đơn vị không đúng định mức dự toán theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND TP như: Bổ sung ngoài định mức, ngoài nhiệm vụ giao của TP cho các phòng, ban của quận (năm 2014 là trên 2,8 tỉ đồng và năm 2015 lên tới trên 9 tỉ đồng); hỗ trợ đơn vị không thuộc phân cấp quản lí ngân sách của quận như Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra giao thông, Thanh tra xây dựng, Kho bạc… ( năm 2014 trên 3,6 tỉ đồng, năm 2015 là trên 4,9 tỉ đồng); hỗ trợ các hội đặc thù là trên 1,1 tỉ đồng; hỗ trợ ngoài định mức, ngoài nhiệm vụ TP giao cho phường trên 5,2 tỉ đồng trong 2 năm.

Qua kiểm tra năm 2015, UBND quận điều tiết 100% cho ngân sách các phường khoản thu lệ phí trước bạ nhà đất trên 32 tỉ đồng và thuế môn bài trên 1,7 tỉ đồng là không đúng quy định tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010. Theo quy định, hai khoản thu trên ngân sách phường chỉ được hưởng theo tỷ lệ 30%. Tổng số tiền điều tiết không đúng là trên 23,7 tỉ đồng.

Trong khi TP có văn bản yêu cầu tiết kiệm triệt để trong điều kiện cân đối ngân sách khó khăn nhưng vẫn bố trí chi cho lễ hội bơi Đăm, chi tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 123/NĐ-CP tách huyện làm 2 quận, hỗ trợ ngành dọc, hỗ trợ hội đặc thù… Giao dự toán cho Ban Quản lý dự án quận thực hiện dự án cải tạo sửa chữa hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa, hội trường Trung tâm Văn hóa quận vượt mức đầu tư dự án được phê duyệt.

Thanh tra phát hiện ra hiện tượng thu tiền của cá nhân là thân nhân người chết có nguyện vọng được an táng tại nghĩa trang Xuân Đỉnh mức thu là 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 30 triệu (tùy đối tượng, hộ khẩu, cư trú hay không cư trú trên địa bàn phường) 2 năm trên 950 triệu đồng.

UBND phường Liên Mạc và Cổ Nhuế 2 sử dụng dự phòng ngân sách không đúng quy định lần lượt là trên 144 triệu và trên 226 triệu đồng.

Tại một số phòng được thanh tra đã phát hiện ra một loạt các khoản chi ngoài định mức như: Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, Phòng Quản lí đô thị đã thực hiện chi hỗ trợ cho các phòng, đơn vị chuyên môn là Văn phòng, Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, hoạt động chuyên môn của Phòng Quản lí đô thị số tiền gần 400 triệu đồng để tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng và giải tỏa các bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài bãi sông Hồng.

Ngoài việc nghiệm thu không đúng khối lượng lắp đặt rèm cửa với giá trị trên 774 triệu năm 2014 thì Văn phòng UBND - HĐND quận năm 2015 chi thuê xe ô tô 264 triệu đồng trong khi đã được trang bị 02 xe ô tô mới tháng 12/2014 là không đúng hướng dẫn tại Văn bản số 3590/STC ngày 25/6/2014.

Phòng Văn hóa thông tin hỗ trợ các phường trên 90 triệu để triển khai, xây dựng, bổ sung quy ước tổ dân phố.  

Phòng Giáo dục Đào tạo chi hỗ trợ cho UBND các phường tổng số tiền 156 triệu đồng để bồi dưỡng công tác điều tra phổ cập giáo dục.

Cũng là Phòng Giáo dục và Đào tạo chi chuyển tiền cho 04 công ty, đơn vị (Công ty Cổ phần (CP) Bê tông Hà Nội, Viện Chăn nuôi, Công ty CP Cầu 11 Thăng Long, Công ty CP Xây dựng số 2) để chi trả lương và các khoản  phụ cấp cho một số giáo viên cơ sở giáo dục mầm non thuộc 04 công ty, đơn vị trên 1,1 tỉ đồng năm 2014 và trên 1,2 tỉ đồng năm 2015 là không đúng với khoản 2, Điều 1 Thông tư số 28/2011/TT-BGD ngày 15/7/2011 vì đây là các cơ sở tư thục nên  nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách….

Theo kết luận thanh tra, Phòng Kinh tế quận Bắc Từ Liêm chưa tiết giảm % đơn giá đặt hàng duy tu hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2014-2015 còn chưa sát thực tế, đơn vị nhận đặt hàng là Công ty CP Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm chưa kê khai, nộp thuế VAT theo quy định.

 Thanh tra TP xác định giá trị quyết toán công tác đặt hàng duy tu hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ phòng chống thiên tai năm 2014-2015 phải giảm trừ là trên 438 triệu đồng, truy thu thuế VAT là trên 278 triệu đồng.

Phòng Quản lí đô thị đã nghiệm thu công tác đặt hàng duy tu hè đường giao thông chưa sát thực  tế, giá trị quyết toán phải giảm trừ là trên 19 triệu đồng.

Công tác đặt hàng duy trì vệ sinh môi  trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2014 chưa tiến hành tiết giảm % đơn giá đặt hàng theo quy định, giá trị phải giảm trừ quyết toán năm 2014 là trên 2,6 tỉ đồng.

Để xảy ra các nội dung trên, kết luận cho rằng trách nhiệm thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chánh Văn phòng HĐND - UBDN quận, Trưởng các phòng: Giáo dục Đào tạo, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Quản lí đô thị, Tài chính Kế hoạch; Chủ tịch UBND các phường Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2, Liên Mạc và liên quan đến trách nhiệm quản lí, điều hành ngân sách của Chủ tịch UBND quận.

Trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán  một số công trình còn để xảy ra tình trạng tính sai số học, áp sai đơn giá; trong nghiệm thu, thanh quyết toán, kiểm toán các công trình còn chưa đúng so với thực tế thi công. Thanh tra đã xác định giá trị phải xử lí thu hồi, giảm trừ quyết toán công trình là trên 8,5 tỉ đồng trong số 21 công trình thanh tra.

Trách nhiệm tồn tại, sai phạm trên thuộc về các phường được giao làm chủ đầu tư, các đơn vị được giao thực hiện dự án (Ban Quản lí dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất), các đơn vị được giao thẩm tra dự toán, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, đơn vị kiểm toán độc lập và Phòng Quản lí đô thị, Phòng Tài chính  Kế hoạch.

Nhóm PVĐT