Theo ghi nhận của phóng viên, việc xử lý sau thanh tra về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường tại tỉnh Hà Giang còn rất bề bộn. Tuy nhiên, công tác kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đơn vị này “khất” để báo cáo sau.

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang cho thấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chuyển giao hồ sơ đề án chuyển 4 lâm trường thành 4 ban quản lý rừng phòng hộ, phần mềm kiểm kê rừng tại 4 huyện cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xây dựng phương án đo đạc thành lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho 4 ban quản lý rừng thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên và Hoàng Su Phì. Đơn vị này cũng kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh qua các thời kỳ.

Kết luận thanh tra yêu cầu Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thu thuế sử dụng đất đối với 3 công ty lâm nghiệp và Công ty Cổ phần Chè Hùng An; Kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Quang và Quang Bình trong việc thực hiện thu và quản lý nguồn thu giai đoạn 2005-2016. Kết quả thực hiện, Cục Thuế đã tiến hành họp kiểm điểm các bộ phận liên quan và tiếp tục khắc phục những tồn tại yếu kém theo nội dung kết luận thanh tra. Đồng chí nguyên cục trưởng đã nghỉ chế độ nên không có cơ sở để kiểm điểm.

Chánh Thanh tra tỉnh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về những yếu kém tham mưu trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thiết thực để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm đầy đủ và toàn diện hơn.

UBND các huyện Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phì cũng đã tiến hành rà soát ranh giới sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt; Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý rừng, Phòng Tài nguyên và Môi trường về những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh qua các thời kỳ.

Cụ thể, UBND huyện Yên Minh đã rà soát, thống kê diện tích 7.617,5ha. UBND huyện Bắc Mê thực hiện xong việc rà soát ranh giới diện tích rà soát 5.924,2ha. UBND huyện Vị Xuyên rà soát diện tích 15.115,4ha. UBND huyện Hoàng Su Phì cũng đã hoàn thành việc rà soát xây dựng phương án sử dụng đất, kiểm tra, quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp dự kiến giao cho ban quản lý rừng phòng hộ 20/25 xã với tổng diện tích 9.310,204ha.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 1342UBND-KTTH ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện kiểm kê quỹ đất của các ban quản lý rừng phòng hộ, tại nội dung văn bản UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ban quản lý rừng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, do vậy Ban Quản lý rừng huyện Vị Xuyên không có cơ sở xây dựng phương án sử dụng đất. Tiếp đó, việc rà soát diện tích đất Nhà nước cho thuê đối với các hộ gia đình, cá nhân, sau khi Công ty Chè - Cà phê Việt Lâm giải thể năm 2005 cũng chưa hoàn thành.

UBND huyện Bắc Quang cũng được yêu cầu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi và hủy bỏ 2 GCNQSDĐ đã cấp cho Lâm trường Vĩnh Hảo (nay là Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo) và Công ty Cổ phần Chè Hùng An năm 1993, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quyết định cấp GCNQSDĐ năm 1993.

Kết quả, UBND huyện Bắc Quang đã ban hành Quyết định số 1995 ngày 13/6/2018 thu hồi một phần diện tích tại Quyết định số 19 ngày 20/12/1993 và GCNQSDĐ cấp cho Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (phần diện tích đất trụ sở chính của công ty); Quyết định số 2817 ngày 13/7/2018 về việc thu hồi 7 GCNQSDĐ do UBND huyện cấp cho công ty theo Quyết định số 19 ngày 20/12/1993, với tổng diện tích là 9,71ha.

Về việc xây dựng phương án giao đất cho nhân dân sử dụng, sản xuất, ổn định đời sống, UBND huyện Bắc Quang chậm triển khai, chưa hoàn thành.

UBND huyện Quang Bình chỉ đạo rà soát diện tích đất mà UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty Lâm nghiệp cầu Ham giao cho huyện năm 2011, xây dựng phương án giao đất cho nhân dân sử dụng, sản xuất, ổn định đời sống.

Kết quả, UBND huyện đo đạc được tổng diện tích 767,36/834ha do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng ổn định. So với số liệu 834ha theo quyết định của UBND tỉnh, có sự chênh lệch 66,6ha do còn 38,4ha vẫn do Công ty Lâm nghiệp cầu Ham quản lý, còn lại là đất sông suối do UBND xã quản lý.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành công tác kê khai, đến nay cấp được 54/276 hồ sơ.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh cũng yêu cầu 3 Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo, Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo và Công ty Lâm nghiệp cầu Ham giao nộp GCNQSDĐ để chỉnh lý theo qui định. Tuy nhiên, cả 3 đơn vị đều chưa chấp hành thực hiện giao nộp. Việc kiểm điểm trách nhiệm của giám đốc tại 3 đơn vị cũng chưa thực hiện. Lý do là có thay đổi ban giám đốc mới hoặc đơn vị không triển khai.

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang cũng “nợ” phần kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo chỉ nêu “sau khi các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan kiểm điểm trách nhiệm, tiến độ khắc phục từng nội dung thực hiện (trước mắt và lâu dài), UBND tỉnh sẽ tổ chức việc kiểm điểm cụ thể và báo cáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ”!

Rõ ràng, những vi phạm, tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường tại tỉnh Hà Giang là đã rõ. Việc chỉ ra trách nhiệm đến đâu, thuộc về ai cũng đã được làm. Vì sao có chuyện cả một hệ thống chỉ kiểm điểm trách nhiệm chung chung như vậy? Và, người đứng đầu lại phải “nợ” việc kiểm điểm trách nhiệm?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả xử lý sau thanh tra để bạn đọc theo dõi.

Đan Quế - Thân Giang