Trước đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 324/KL-TTr ngày 23/8/2018 về việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với D.A Cải tạo đường liên xã do UBND huyện Tân Yên làm chủ đầu tư.

D.A được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Đây là D.A công trình giao thông cấp III, có nguồn vốn từ nguồn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và vốn cân đối từ ngân sách tỉnh. Tổng kinh phí theo dự toán được duyệt là hơn 83 tỷ đồng.

D.A cũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, có Kết luận số 31/KLKT-SKHDT ngày 5/1/2018 về việc thực hiện công tác đấu thầu D.A.

Tại Kết luận thanh tra số 324 nêu rõ, sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, Thanh tra tỉnh Bắc Giang xác định tổng số tiền phải giảm trừ khi phê duyệt quyết toán là hơn 10 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây lắp hơn 9 tỷ đồng, trong đó giảm trừ giá trị thực tế thi công hơn 230 triệu đồng, giảm trừ do cắt giảm đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 theo chỉ đạo của tỉnh là hơn 8,7 tỷ đồng, chưa tính giảm trừ khối lượng và giá trị đối với các đường dẫn lên 4 đầu cầu; chi phí quản lý dự án hơn 137 triệu đồng; chi phí giám sát hơn 150 triệu đồng; chi phí tư vấn khảo sát thiết kết hơn 59 triệu đồng; chi phí kiểm toán độc lập hơn 632 triệu đồng; chi phí rà phá bom mìn vật liệu nổ hơn 327 triệu đồng.

Qua thanh tra cho thấy, khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán để xảy ra sai sót khi một số hạng mục công việc chưa phù hợp về định mức và tính sai khối lượng. Trong khi đó, đối với công tác giám sát thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công chưa rà soát kỹ về khối lượng. Yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thiện một số bản vẽ hoàn công và bản nghiệm thu của một số công việc theo từng giai đoạn. Nhật ký giám sát thi công và nhật ký thi công ghi chép sơ sài, không rõ ràng đối với nhân công và các công việc triển khai hàng ngày...

Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công thực hiện thi công đối với một số công việc chưa đạt chuẩn khối lượng, định mức theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt như lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông, làm khe co, khe giãn, đá Dmax nhỏ hơn hoặc bằng 4 đệm móng rãnh dọc... Việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ do Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2 thi công không đạt về diện tích rà phá bom, mìn, tín hiệu/ha, khối lượng đào, xử lý tín hiệu. Khảo sát, phê duyệt dự toán rà phá bom, mìn không đúng quy định. 

Đoàn thanh tra xác định, trách nhiệm chung đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với D.A Cải tạo đường liên xã thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối. Tiếp đó, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện Tân Yên và các tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên khẩn trương thu hồi hơn 53 triệu đồng sai phạm về công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ hoàn công theo đúng quy định, đồng thời khi lập báo cáo, trình phê duyệt quyết toán giảm trừ hơn 10 tỷ đồng nêu tại Kết luận.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tồn tại, thiếu sót chung về quản lý, đầu tư xây dựng đã nêu tại Kết luận.

Trả lời phóng viên Báo Thanh tra, ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cho biết, ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện là cơ quan đầu mối tham mưu việc thực hiện. Hiện, Ban quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện đã 2 lần đốc thúc đơn vị nộp lại tiền vi phạm, tuy nhiên UBND huyện vẫn chưa nhận được tiền. UBND huyện đã giao các phòng, ban chuyên môn thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, báo cáo đúng theo tiến độ.

Hoàng Long