Dự tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm ngành Thanh tra Việt Nam và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Thanh tra Việt Nam đã liên tục đổi mới, phát triển cùng với sự lớn mạnh của đất nước.

Ngày 26/12/1956, Chính phủ ban hành Nghị định số 1194/NĐ-TTg thành lập Ban Thanh tra ở các liên khu, thành phố và tỉnh. Ban Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được thành lập trong thời gian này.

Kể từ ngày được thành lập, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, nhất là tổ chức, bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn bảo đảm số lượng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Thanh tra Chính phủ.

Từ năm 2016 đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, nhiều dự án lớn được triển khai với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng dẫn đến đơn thư khiếu nại tăng nhanh. Chỉ tính riêng năm 2019, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác minh 188 vụ việc, Thanh tra tỉnh đã rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh việc giải quyết đơn thư, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã  triển khai các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Trong giai đoạn này, từ công tác thanh tra và giải quyết đơn thư, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị và xử lý gần 20 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, trên 30 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý. Từ đây, góp phần khắc phục các sơ hở, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hoạt động trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm từ 11%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; tổng giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD trở lên...

Đây là những mục tiêu tương đối lớn, đòi hỏi các cấp, ngành phải quyết tâm, cố gắng cao độ. Thời gian tới Thanh tra tỉnh cần tăng cường hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, nhằm phòng ngừa và xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, được dự luận quan tâm. Nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lắp.

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài; không để phát sinh điểm nóng, ổn định tình hình cơ sở, phục vụ tốt Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp sắp tới.

 

Văn Thanh