Theo ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT, để tạo môi trường pháp lý cho các hoạt động TT&TT nói chung và thanh tra, xử lý vi phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT, trong giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra Bộ TT&TT đã được lãnh đạo Bộ giao chủ trì và tham gia làm đầu mối của Bộ trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương và địa phương, các cơ quan thanh tra Nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh TT&TT.

Trong công tác thanh tra đã phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản, có tác động rất lớn trong việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, góp phần  tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Đặc biệt là tác dụng rất rõ của các cuộc thanh tra diện rộng như: Việc kinh doanh dịch vụ thông tin di động trả trước; xuất bản, in và phát hành... Sau khi có sự chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra Bộ TT&TT, các Sở TT&TT đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều trường hợp kinh doanh lậu dịch vụ điện thoại thẻ Internet, nhiều văn hóa phẩm, sách, băng đĩa lậu có nội dung đồi truỵ được thu hồi tiêu hủy…

Ông Đặng Anh Tuấn cho biết: “Điển hình như năm 2014, đơn vị đã hoàn thành 40/40 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt 138% (40/29) so với năm trước, trong đó có 4 cuộc thanh tra hành chính; 36 cuộc thanh tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã tiến hành 20 cuộc thanh tra đột xuất tại 20 đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực TT&TT, đạt 167% (20/12) so với cùng kỳ. Qua thanh tra, đã ban hành 125 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 125 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 3.782 triệu đồng, thu hồi sau thanh tra 4,3 tỷ đồng là tỷ lệ khá cao trong ngành Thanh tra”.

Trong biên chế Thanh tra Bộ TT&TT có 30 cán bộ, công chức thì có tới 2 Tiến sỹ; 8 thạc sỹ; 20 đại học, cao đẳng. Trong đó, có 28 đồng chí đảng viên và 2 quần chúng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Thanh tra Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm, ngoài các hình thức hướng dẫn bằng văn bản, cung cấp tài liệu pháp luật, Thanh tra Bộ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT. Thanh tra Bộ còn cử nhiều lượt cán bộ trực tiếp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành, phổ biến pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tham nhũng, chống lãng phí, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho một số Sở TT&TT…

“Tại trụ sở tiếp dân của Bộ, Thanh tra Bộ luôn phối hợp cùng với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng trăm lượt công dân đã đến nộp đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị giải quyết đã được Thanh tra Bộ xử lý theo thẩm quyền. Qua công tác xử lý có trách nhiệm được thực hiện ngay từ bước đầu nên gần như không có đơn thư nào liên quan đến cán bộ, công chức thuộc Bộ TT&TT”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ cơ quan và các đơn vị thuộc Bộ.
          
Phát huy thành tích đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, ông Đặng Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, chuyên viên Thanh tra Bộ TT&TT sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nam Dũng