Tại buổi lễ, Chánh Thanh tra Bộ Công thương Lê Việt Long đã điểm lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam và quá trình hình thành, phát triển của Thanh tra Bộ Công thương.

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một số lĩnh vực nhạy cảm tiềm ẩn nhiều tiêu cực, tham nhũng nhưng những năm qua lớp lớp cán bộ, công chức làm công tác thanh tra Bộ Công thương luôn tích cực, chủ động, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt khó khăn để thể hiện bản lĩnh chính trị, đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công tác thanh tra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công thương.

 Chánh Thanh tra Bộ Công thương Lê Việt Long ôn lại quá trình phát triển của ngành. Ảnh: PA

Trong 5 năm qua, Thanh tra ngành Công thương đã tiến hành 2.069 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị thu hồi hơn 66.966,8 triệu đồng, kiến nghị xử lý đối với 510 đối tượng vi phạm. Thanh tra Bộ Công thương đã chủ trì và triển khai 103 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra còn thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Kết quả phát hiện sai phạm kinh tế hơn 4,7 tỷ đồng.

Cũng trong 5 năm qua, các cơ quan tổ chức thuộc Bộ Công thương đã tiếp 3.846 lượt người đến khiếu nại, kiến nghị. Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh những sai phạm về quản lý kinh tế, chế độ chính sách đối với người lao động. Đồng thời phối hợp chỉ đạo nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, kiến nghị xử lý gần 200 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích mà Thanh tra Bộ Công thương đã đạt được, những năm qua tập thể và cá nhân của Thanh tra Bộ đã nhiều lần được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trao tặng phần thưởng cao quý. Đăc biệt, năm 2012, Thanh tra Bộ Công thương được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải biểu dương những thành tích xuất sắc của Thanh tra Bộ. Trong thời gian vừa qua Thanh tra Bộ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là hoạt động thanh tra đã gắn với hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Công thương và phục vụ quản lý Nhà nước.

Phát huy được vai trò tham mưu trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu thực hiện triển khai Kết luận số 21 ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Luật Phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng. Hoạt động thanh tra đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước. Qua thanh tra đã phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh nhiều vi phạm, góp phần tích cực vào việc xử lý nhiều sai phạm.

 Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PA

Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị Thanh tra Bộ phát huy truyền thống 70 năm của ngành, kế thừa những thành tựu, khắc phục khó khăn, nâng cao vai trò vị trí của ngành. Cần tập trung làm tốt việc xây dựng và hoàn thiện thể chế ngành Thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Bộ Công thương cần chủ động thanh tra theo kế hoạch, nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất kịp thời phù hợp với thực tiễn. Kiến nghị, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp. Ngoài ra, trong công tác phòng, chống tham nhũng cần phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn...

Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, nhiều tập thể, cá nhân đã được Lãnh đạo Bộ Công thương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phương Anh