+ Khi phát động Năm thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra, lãnh đạo Ngành không tránh nỗi lo âu sẽ có chuyện “mải vui quên nhiệm vụ” của một số cán bộ. Nhìn lại 1 năm dày đặc các hoạt động thi đua trên cả nước, đồng chí có cảm thấy hài lòng?

- Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thủy: Đúng là ngay khi triển khai năm thi đua, lãnh đạo TTCP, trong đó đặc biệt là Tổng Thanh tra đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, không để vì ngày hội, lễ kỷ niệm mà ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Đến nay, những chỉ đạo của Tổng TTCP đã được thực hiện nghiêm túc. Ngành đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như cán bộ trong toàn Ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Được phân công làm Trưởng Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và văn nghệ, thể thao, bản thân tôi cùng các thành viên trong Tiểu ban đã tập trung triển khai sâu rộng đến Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai đến cấp cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, động viên cán bộ công chức lập nhiều thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV. Những kết quả đạt được trong thời gian qua khiến tôi thấy rất vui, rất hài lòng. Vui bởi phong trào thi đua đã thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành và ngày lễ đó đã trở thành ngày “Hội” của hơn 22 ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Vui còn bởi lịch sử, truyền thống vẻ vang của Ngành được tái hiện sinh động qua các hội thi từ cơ sở đến T.Ư: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống ngành Thanh tra; Cuộc thi báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra; Hội thi văn nghệ, Hội thi nấu ăn, Giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành.

Mỗi hội thi mang một sắc thái khác nhau, nhưng đều bừng nở những điểm sáng, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của từng đơn vị trong toàn Ngành; đó là thành công lớn nhất của phong trào thi đua vừa qua.

Nhưng còn một niềm vui lớn hơn nữa là với kết quả thực hiện được hơn 2/3 thời gian của năm 2015 và nhìn lại thấy rõ ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao cho; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, qua Đại hội các cấp thì hầu hết Chánh Thanh tra đều tham gia Ban chấp hành Đảng bộ. Điều này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với ngành Thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Ngành hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.

+ Đồng chí có thể nói sâu hơn về Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và nhiệm vụ mà cơ quan TTCP cần triển khai với vai trò đầu tàu của toàn Ngành?

- Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thủy: Như các bạn đã biết, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội đã có 298 đồng chí đại biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của trên 63 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước về dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo. Trong bài phát biểu này, Chủ tịch nước đã giao Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là:

Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan T.Ư trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ hai, chủ đề Đại hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị giao là lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Thứ ba, tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Là Đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ Khối phải tiêu biểu, mẫu mực thực hiện nhiệm vụ này trong Đảng bộ mình và đóng góp cho những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho toàn Đảng. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo chuyển biến căn bản trong ngăn chặn, đẩy lui tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đưc lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, Đảng bộ…

Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với đặc thù, đặc tính của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện có nền nếp theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm trọng điểm, phát huy dân chủ đồng thời phải tăng cường trách nhiệm cá nhân. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối, các cấp ủy với Ban cán sự Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảng ủy trực thuộc T.Ư và cấp ủy địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 55 đồng chí và Ban Chấp hành đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư, bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả khái quát, toàn diện của khóa XI và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây thực sự là chủ trương, định hướng, văn bản quan trọng để toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có Đảng bộ TTCP.

+ Nghị quyết Đại hội đã xác định nhiệm vụ như thế nào thưa đồng chí?

- Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thủy: Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ là “Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan T.Ư”, đồng thời thể hiện đẩy đủ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và 6 nhóm chỉ tiêu để toàn Đảng bộ Khối phấn đấu thực hiện.

Cụ thể, 100% đảng viên các cơ quan T.Ư được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành T.Ư và Đảng ủy Khối.

100% chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

100% đảng ủy xây dựng, bổ sung, sửa đổi qui chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan.

Hằng năm có khoảng 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 50% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

100% cấp ủy viên của Đảng bộ Khối và bí thư chi bộ được tập tuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 30.000 quần chúng ưu tú, kết nạp cho 18.000 đảng viên mới. 100% đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Đồng thời bố trí đủ cán bộ chuyên trách, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra theo qui định.

Cùng với đó, Đại hội quyết nghị nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ tập trung 4 trọng tâm đột phá. Đó là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai các nhiệm vụ, khắc phục bệnh coi nhẹ công tác đảng, sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy ở một số đơn vị, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị; tập trung ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan T.Ư trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

+ Nghị quyết này được triển khai tại TTCP ra sao thưa đồng chí?

- Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thủy: Thành công của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nói riêng và thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển và có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tranh thủ thời cơ, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, Đảng viên của ngành Thanh tra để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Bản thân tôi với vai trò là Bí thư Đảng ủy cơ quan TTCP, đã nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đối với Đảng bộ TTCP. Vì vậy, ngay sau khi Đại hội thành công, tôi đã thông báo nhanh kết quả của Đại hội đến các Đảng bộ, Chi bộ, toàn thể các đảng viên; đồng thời, giao các Đảng bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

Theo Kế hoạch, vào khoảng đầu tháng 12/2015,  Đảng bộ TTCP triển khai chi tiết Nghị quyết của Đảng bộ Khối đến các đảng bộ, chi bộ và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện tại đơn vị đảm bảo có chất lượng và hiệu quả.

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thúy Nhài (Thực hiện)