Trong 5 năm qua, các cơ quan Thanh tra của TP đã tập trung triển khai toàn diện công tác chuyên môn, hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 1.463 cuộc thanh tra. Qua đó phát hiện hơn 2.181 tỷ đồng và hơn 1.838ha đất sai phạm; kiến nghị thu hồi, truy thu hơn 1.064 tỷ đồng và lập hồ sơ thu hồi, đưa vào quản lý 1.838ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 272 tập thể và 223 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 20 vụ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC được quan tâm thực hiện, ngày càng đi vào nề nếp, tạo được chuyển biến tốt; những vụ việc KN,TC phức tạp, đông người được quan tâm giải quyết kịp thời; thường xuyên rà soát để giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC phức tạp, tồn đọng; tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn TP.

Kết quả, các cơ quan hành chính đã tiếp 123.344 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 112.335 đơn thư các loại. Đã giải quyết 11.936 vụ KN,TC theo thẩm quyền. Qua giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 82,1 tỷ đồng,  kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý 14,7ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 101 tập thể, cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Đạt được kết quả trên, theo ông Dũng, Thanh tra TP đã chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua.

Việc xây dựng và triển khai công tác thi đua có sự chuyển biến tích cực, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nội dung thi đua thiết thực và cụ thể, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành, theo chỉ đạo của TTCP, Thành ủy, UBND TP. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức ngành Thanh tra TP nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Thông qua phong trào thi đua đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN. Vị thế, vai trò của các cơ quan Thanh tra ngày càng được khẳng định. Chất lượng công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN được nâng lên. Qua thanh tra, giải quyết KN,TC đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước; kiến nghị, xử lý thu hồi các tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm dụng trái phép; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn TP.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, từ năm 2011 đến nay, Thanh tra TP và Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, trong đó, Thanh tra TP vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; được TTCP, UBND TP Hà Nội tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho đơn vị có thành tích…

P.Hiếu