Ôn lại chặng đường phát triển, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung cho biết, trong thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, tổ chức và hoạt động thanh tra của Bộ đã từng bước được củng cố, kiện toàn, tăng cường về con người, cơ sở vật chất, không ngừng được nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ chính trị của Bộ. 

Chánh Thanh tra Lê Quốc Trung ôn lại chặng đường 70 năm ngành Thanh tra Việt Nam, trong đó có Thanh tra Bộ TN&MT. Ảnh: TH

Từ năm 2010 đến nay, cán bộ, công chức, thanh tra viên làm công tác thanh tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ đã tiến hành 375 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.911 tổ chức. Qua đó, đã phát hiện 1.085 tổ chức có vi phạm, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 938 tổ chức với số tiền trên 113,7 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, trong thời gian này Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng như: thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các dự án, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất…

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã tiếp 1.656 lượt với 11.892 người; tiếp nhận 17.335 lượt đơn thư; đã giải quyết được 118 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 158 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ và 30/30 vụ việc tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch 1130 của TTCP.

“Trong thời gian tới, các đơn vị trong Bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò công tác thanh tra; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường”, ông Trung khẳng định.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chúc mừng ngành Thanh tra Bộ. Ảnh: Thái Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận những đóng góp của Thanh tra Bộ TN&MT trong thời gian qua. Thanh tra Bộ đã phát huy được vai trò chủ trì tham mưu trong công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đồng thời Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Thanh tra Bộ cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chủ động thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với tính hình thực tiễn. Trong công tác phòng, chống tham nhũng cần có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn nữa, để tạo sự chuyển biến rõ rệt; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa…

Thái Hải